Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính Casio – Nguyễn Thế Lực

163 người đã xem

 Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính Casio – Nguyễn Thế Lực

 Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính Casio – Nguyễn Thế Lực là quyển sách toán ôn thi đại học giúp các bạn đạt điểm cao hơn trong kỳ thi sắp tới.

Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính Casio – Nguyễn Thế Lựclà bộ sách toán do tài liệu chùa tuyển chọn. Bạn chỉ cần tải xuống có tất cả mọi thứ ở trong. Có đáp án lý thuyết và lời giải chi tiết rất hay nhé. Bạn kéo xuống bên dưới sẽ thấy nút tải. Chúc em thi đại học đạt điểm tối đa nhờ sợ kiên trì của mình. Thân ái và quyết thắng

Xem thêm tài liệu hay khác:https://tailieuchua.com/giai-cap-toc-10-chuyen-de-toan-2019-nguyen-phu-khanh/

 

Tải Tài Liệu Này Ngay Tại Đây

Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính Casio - Nguyễn Thế Lực
Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính Casio – Nguyễn Thế Lực

Trích trong tài liệu:

Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ

Tài liệu có tham khảo từ nhiều nguồn và trích
các sách chất lượng khác nhau!

CHUY£N §Ò TR3⁄4C NGHIÖM

M«n: To ̧n 12 CB

Chñ ®Ò:
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TÍNH CHẤT
CỰC TRỊ HÀM BẬC 3 VÀ BẬC 4 TRÙNG

PHƯƠNG

Câu 1. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của
m
để hàm số

3 2 3 y x mx m = – + 3 3

có cực đại, cực tiểu và

hai điểm cực trị của đồ thị hàm số cùng với gốc tọa độ
O
tạo thành một tam giác có diện tích

bằng 48.
A.
{- – 2; 3 . }

B.
{-2; 2 . }

C.
{-3; 3 . }

  1. {2; 3 . }

Lời giải
Ta có
2
y x mx x x m ¢ = – = Û = Ú = 3 6 0 0 2 .
Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi
m ¹ 0 * . ( )

Các điểm cực trị của đồ thị là

( ) ( )
3 3 A m B m m 0; 3 , 2 ;- .

Suy ra

( )
3 OA m d B OA m = = 3 , ; 2 .
Ta có
Δ

4

48 3 48 2 OAB S m m = Û = Û = ±

thỏa mãn
(*) .

Þ
Chọn đáp án B.
Câu 2. Tìm
m
để đồ thị hàm số

1 3 2 ( ) 3 1
2 2
m
f x x x = – + +

có hai cực trị đối xứng nhau qua điểm

I(2; 2 .)
A.
m = 18.

B.
m = 16

C.
4 m =

D.
m = 2

Lời giải

Download ngay Giải nhanh trắc nghiệm Toán 12 bằng máy tính Casio – Nguyễn Thế Lực   bạn nhé!

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa