Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019 Sở GD Bắc Ninh lần 1 giải chi tiết

1607 người đã xem

Đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019 Sở GD Bắc Ninh lần 1 giải chi tiết

Đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019 Sở GD Bắc Ninh lần 1 giải chi tiết được tuyển chọn bám sát cấu trúc ra đề của Bộ giáo dục 2019, được giải chi tiết và cực hay luôn

Đừng ngần ngại tài liệu này lên Facebook vì bạn đang giúp 63 người khác tìm được kiến thức tốt, 16 người có được định hướng, tạo ra 6 gia đình hạnh phúc và cứu sống 3 mảnh đời.

Đây là một đề thuộc trong bộ đề thi thử tpht quốc gia  2019 môn sinh được Tài Liệu Chùa sưu tầm. Thông qua bộ đề này các em sẽ biết cách để làm sao tăng điểm số của mình. Em có thể tải tất cả các đề thi thử môn sinh 2019 tại đây

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn sinh có lời giải chi tiết
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn sinh có lời giải chi tiết
Tải đề thi
Tải lời giải chi tiết
[HOT] 2019 Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2019 GIẢI CHI TIẾT Tất Cả Các Môn
Đề thi thử môn văn 2019 liên quan: Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sinh Chuyên Lê Thánh Tông lần 1 giải chi tiết

Một vài câu hỏi trong tài liệu:

  1. Vì enzim ADN – pôlimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ – 3’, nên trên mạch khuôn 5’ – 3’

mạch mới được tổng hợp liên tục, còn trên mạch khuôn 3’ – 5’ mạch mới được tổng hợp ngắt quãng tạo

nên các đoạn ngắn rồi được mối lại nhờ enzim nối

  1. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN tách dần tạo nên chạc 3 tái bán và để lộ ra

hai mạch khuôn

  1. Enzim ADN – pôlimeraza sử dụng một mạch làm khuôn tổng hợp nên mạch mới theo nguyên tắc bổ

sung, trong đó A liên kết với T và ngược lại; G luôn liên kết với X và ngược lại

Câu 20: Ở kỳ đầu của giảm phân 1, sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các đoạn crômatit cùng

nguồn gốc trong cặp NST tương đồng sẽ dẫn tói dạng đột biến

  1. mất cặp và thêm cặp nuclêôtit B. đảo đoạn NST
  2. chuyển đoạn NST D. mất đoạn và lặp đoạn NST

Câu 21: Ở một loài thực vật lưỡng bội sinh sản bằng tự thụ phấn, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so

với a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của một quần thề có tỉ lệ kiểu hình là 9 cây hoa đỏ : 1 cây hoa

trắng. Ở thế hệ F2, tỉ lệ cây hoa trắng là 40%. Nếu ở F2, các cá thể giao phấn ngẫu nhiên thì theo lí thuyết,

=> Tải nhanh Đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019 Sở GD Bắc Ninh lần 1 giải chi tiết về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa