Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 Chuyên Lam Sơn lần 1 giải chi tiết

580 người đã xem

Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 Chuyên Lam Sơn lần 1 giải chi tiết

Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 Chuyên Lam Sơn lần 1 giải chi tiết được tuyển chọn bám sát cấu trúc ra đề của Bộ giáo dục 2019, gồm 40 câu.

Đừng ngần ngại tài liệu này lên Facebook vì bạn đang giúp 63 người khác tìm được kiến thức tốt, 16 người có được định hướng, tạo ra 6 gia đình hạnh phúc và cứu sống 3 mảnh đời.

Đây là một đề thuộc trong bộ đề thi thử 2019 được Tài Liệu Chùa sưu tầm. Thông qua bộ đề này các em sẽ biết cách để làm sao tăng điểm số của mình. Em có thể tải tất cả các đề thi thử môn hóa 2019 tại đây

Đề thi thử hóa 2019 thpt quốc gia có đáp án chi tiết
Đề thi thử hóa 2019 thpt quốc gia có đáp án chi tiết

[HOT] 2019 Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2019 GIẢI CHI TIẾT Tất Cả Các Môn

Tải đề thi
Tải lời giải chi tiết
Đề thi thử môn hóa 2019 liên quan: Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn hóa Chuyên KHTN lần 1 giải chi tiết

Một vài câu hỏi trong tài liệu:

Câu 1. Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng

 1. Đá vôi. B. Vôi sống. C. Phèn chua. D. Thạch cao.

Câu 2. Công thức hóa học của sắt (III) nitrat là

 1. FeCl3. B. Fe(NO3)2. C. Fe(NO3)3. D. Fe2(SO4)3.

Câu 3. Kim loại Cu không tan trong dung dịch nào sau đây?

 1. HNO3 đặc nguội. B. H2SO4 loãng. C. HNO3 loãng. D. H2SO4 đặc, nóng.

Câu 4. Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

 1. Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2. B. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.
 2. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu. D. Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2.

Câu 5. Chất không thủy phân trong môi trường axit là

 1. Xenlulozơ. B. Tinh bột. C. Glucozơ. D. Saccarozơ.

Câu 6. Khi hòa tan vào nước, chất làm cho quỳ tím chuyển màu xanh là

 1. Hiđroclorua. B. Metylamin. C. Etanol. D. Glyxin.

Câu 7. Thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng

 1. este hóa. B. trùng ngưng. C. xà phòng hóa. D. trùng gương.

Câu 8. Khi cho dung dịch anbumin tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành hợp chất có màu

 1. vàng. B. đỏ. C. trắng. D. tím.

Câu 9. Tên gọi của CH3COOCH2CH3 là

 1. etyl axetat. B. metyl propionat. C. propyl axetat. D. metyl axetat.

Câu 10. Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam Mg bằng dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V

=> Tải nhanh Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 Chuyên Lam Sơn lần 1 giải chi tiết về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa