Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đề Thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán sở Hà Nội đáp án chi tiết

357 người đã xem

Đề Thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán sở Hà Nội đáp án chi tiết

Đề Thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán sở Hà Nội đáp án chi tiết đang là bộ đề được chý ý nhất hiện nay giúp học sinh 12 năm được đâu là đề sắp ra trong kỳ thi thpt quốc gia 2019 sắp tới.

Đề Thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán Hà Nội đáp án chi tiết, không những môn toán mà các môn hóa sinh anh văn sẽ được Tài Liêu Chùa cập nhập đáp án và lời giải chi tiết trong 1 đến 2 ngày tới. Trong khi đó bạn hãy tải hơn 2019  đề thi thử 2019 có đáp án chi tiết của các trường chuyên tại đây nhé.

Tải đề TOÁN TRƯỚC KHI XEM ĐÁP ÁN =?> Nhấn vào đây để tải đề.Đợi 1 tẹo để ảnh đáp án chi tiết load được nha em

Đề Thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán Hà Nội đáp án chi tiết
Đề Thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán Hà Nội đáp án chi tiết

Câu 8: Cho hình chóp
S ABCD .
có đáy
ABCD
là hình bình hành tâm
O , I
là trung điểm cạnh

SC
. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng (SAD)
B. Mặt phẳng (IBD) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là một tứ giác.
C. Đường thẳng IO song song với mặt phẳng (SAB)
D. Giao tuyến của hai mặt phẳng (IBD) và (SAC) là IO.

Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz có bao nhiêu mặt phẳng song song với mặt phẳng
(Q):
x y z    3 0

, cách điểm M(3,2,1) một khoảng bằng
3 3
biết rằng tồn tại một điểm

X a b c ( , , )

trên mặt phẳng đó thỏa mãn

abc    2
?

A. 1 B. Vô số C. 2 D. 0

Câu 24: Trong tất cả các loại hình đa diện đều sau đây, hình nào có số mặt nhiều nhất?
A. Loại {3,4} B. Loại {5,3}
C. Loại {4,3} D. Loại {3,5}
Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ

Chúc em học tốt cùng Đề Thi thử THPT quốc gia 2019 môn toán sở Hà Nội đáp án chi tiết

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa