Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sinh Chuyên Bắc Ninh lần 3 giải chi tiết

715 người đã xem

Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sinh Chuyên Bắc Ninh lần 3 giải chi tiết

Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sinh Chuyên Bắc Ninh lần 3 giải chi tiết được tuyển chọn bám sát cấu trúc ra đề của Bộ giáo dục 2019, được giải chi tiết và cực hay luôn

Đừng ngần ngại tài liệu này lên Facebook vì bạn đang giúp 63 người khác tìm được kiến thức tốt, 16 người có được định hướng, tạo ra 6 gia đình hạnh phúc và cứu sống 3 mảnh đời.

Đây là một đề thuộc trong bộ đề thi thử tpht quốc gia  2019 được Tài Liệu Chùa sưu tầm. Thông qua bộ đề này các em sẽ biết cách để làm sao tăng điểm số của mình. Em có thể tải tất cả các đề thi thử môn sinh 2019 tại đây

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn sinh có lời giải chi tiết
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn sinh có lời giải chi tiết
Tải đề thi
Tải lời giải chi tiết
[HOT] 2019 Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2019 GIẢI CHI TIẾT Tất Cả Các Môn
Đề thi thử môn văn 2019 liên quan: Đề thi thử môn sinh 2019 có đáp án Đề Minh Họa 2019 lần 1

Một vài câu hỏi trong tài liệu:

ở trạng thái cân bằng di truyền có q(a) = 0,2; q(A)

= 0,8. Thế hệ thứ hai của quần thể có cấu trúc 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa. Cấu trúc di truyền của quần thể ở

thế hệ thứ ba sẽ như thế nào? Biết rằng cách thức dinh dản tạo ra thế hệ thứ ba cũng giống như cách thức

sinh sản tạo ra thế hệ thứ hai.

  1. 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa B. 0,72AA + 0,16Aa + 0,12aa
  2. 0,78AA + 0,04Aa + 0,18aa D. 0,76AA + 0,08Aa + 0,16aa

Câu 7: Phương pháp nghiên cứu di truyền nào dưới đây cho phép phát hiện hội chứng Claiphentơ?

  1. Nghiên cứu trẻ đồng sinh B. Nghiên cứu tế bào
  2. Di truyền hóa sinh D. Nghiên cứu phả hệ

Câu 8: Một loài thực vật, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân

cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trằng (P), thu được F1 có 100% cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1

giao phấn với nhau, thu được F2 có 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, hoa trắng chiếm 16%. Biết

không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao

nhiêu phát biểu sau đây đúng?

=> Tải nhanh Đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn sinh Chuyên Bắc Ninh lần 3 giải chi tiết về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa