Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử sinh 2019 có lời giải chi tiết THPT Hàn Thuyên lần 2

392 người đã xem

Đề thi thử sinh 2019 có lời giải chi tiết THPT Hàn Thuyên lần 2

Đề thi thử sinh 2019 có lời giải chi tiết THPT Hàn Thuyên lần 2 được tuyển chọn bám sát cấu trúc ra đề của Bộ giáo dục 2019, được giải chi tiết và cực hay luôn

Đừng ngần ngại tài liệu này lên Facebook vì bạn đang giúp 63 người khác tìm được kiến thức tốt, 16 người có được định hướng, tạo ra 6 gia đình hạnh phúc và cứu sống 3 mảnh đời.

Đây là một đề thuộc trong bộ đề thi thử tpht quốc gia  2019 được Tài Liệu Chùa sưu tầm. Thông qua bộ đề này các em sẽ biết cách để làm sao tăng điểm số của mình. Em có thể tải tất cả các đề thi thử môn sinh 2019 tại đây

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn sinh có lời giải chi tiết
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn sinh có lời giải chi tiết
Tải đề thi
Tải lời giải chi tiết
[HOT] 2019 Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2019 GIẢI CHI TIẾT Tất Cả Các Môn
Đề thi thử môn văn 2019 liên quan: Đề thi thử thpt quốc gia môn sinh 2019 Chuyên Trần Phú lần 1 giải chi tiết

Một vài câu hỏi trong tài liệu:

  1. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung: A – U, T – A, X – G, G – X.
  2. mARN được tổng hợp xong tham gia ngay vào quá trình dịch mã tổng hợp protein.
  3. Enzim ARN pôlimeraza tổng hộ mARN theo chiều 5’ → 3’
  4. Chỉ có một mạch của gen tham gia và quá trình phiêm mã tổng hợp mARN.

Câu 11: Giả sử 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen

AB

ab

tiến hành giảm phân bình thường. Theo lí

 

thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

(1). Nếu cả 5 tế bào đều xảy ra hoán vị gen thì loại giao tử aB chiếm 25%.

(2). Nếu chỉ 2 tế bào xảy ra hoán vị gen thì loại giao tử Ab chiếm 10%.

(3). Nếu chỉ có 3 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3.

(4). Nếu chỉ có 1 tế bào xảy ra hoán ví gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1

  1. 2 B. 1 C. 3 D. 4

Câu 12: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, kết luận nào sau đây không đúng?

=> Tải nhanh Đề thi thử sinh 2019 có lời giải chi tiết THPT Hàn Thuyên lần 2 về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa