Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử môn hóa 2019 có đáp án Chuyên Hải Phòng lần 1

405 người đã xem

Đề thi thử môn hóa 2019 có đáp án Chuyên Hải Phòng lần 1

 Đề thi thử môn hóa 2019 có đáp án Chuyên Hải Phòng lần 1 được tuyển chọn bám sát cấu trúc ra đề của Bộ giáo dục 2019, gồm 40 câu.

Đừng ngần ngại tài liệu này lên Facebook vì bạn đang giúp 63 người khác tìm được kiến thức tốt, 16 người có được định hướng, tạo ra 6 gia đình hạnh phúc và cứu sống 3 mảnh đời.

Đây là một đề thuộc trong bộ đề thi thử 2019 được Tài Liệu Chùa sưu tầm. Thông qua bộ đề này các em sẽ biết cách để làm sao tăng điểm số của mình. Em có thể tải tất cả các đề thi thử môn hóa 2019 tại đây

Đề thi thử hóa 2019 thpt quốc gia có đáp án chi tiết
Đề thi thử hóa 2019 thpt quốc gia có đáp án chi tiết

[HOT] 2019 Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2019 GIẢI CHI TIẾT Tất Cả Các Môn

Tải đề thi
Tải lời giải chi tiết
Đề thi thử môn hóa 2019 liên quan: Đề thi thử môn hóa 2019 Chuyên Quang Trung lần 2 giải chi tiết

Một vài câu hỏi trong tài liệu:

Câu 29. Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 15 gam Ag. Nồng độ

của dung dịch glucozơ là

  1. 10%. B. 30%. C. 15%. D. 5%.

Câu 30. Một mẫu supephotphat đơn khối luợng 15,55 gam, trong đó chứa 35,43% Ca(H2PO4)2 còn lại là

CaSO4. Độ dinh dưỡng của loại phân bón trên là

 

4

  1. 21,5%. B. 16%. C. 61,2%. D. 21,68%.

Câu 31. Điện phân 100 ml CuSO4 1M (điện cực trơ) với cường độ dòng điện là 5A. Khi thời gian điện

phân là 25 phút 44 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch sau điện phân giảm so với khối

lượng dung dịch ban đầu là m gam. Giá trị của m là

  1. 3,2. B. 3,84. C. 2,88. D. 2,56.

Câu 32. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit cô cơ loàng, thu được chất hữu cơ X. Cho X

phản ứng với khí H2 (Ni, t°) thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là

  1. glucozơ, sobitol. B. glucozơ, fructozơ. C. glucozơ, saccarozơ. D. glucozơ, etanol.

=> Tải nhanh Đề thi thử môn hóa 2019 có đáp án Chuyên Hải Phòng lần 1 về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa