Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử môn hóa 2019 Chuyên Quang Trung lần 2 giải chi tiết

380 người đã xem

Đề thi thử môn hóa 2019 Chuyên Quang Trung lần 2 giải chi tiết

 Đề thi thử môn hóa 2019 Chuyên Quang Trung lần 2 giải chi tiết giải chi tiết được tuyển chọn bám sát cấu trúc ra đề của Bộ giáo dục 2019, gồm 40 câu.

Đừng ngần ngại tài liệu này lên Facebook vì bạn đang giúp 63 người khác tìm được kiến thức tốt, 16 người có được định hướng, tạo ra 6 gia đình hạnh phúc và cứu sống 3 mảnh đời.

Đây là một đề thuộc trong bộ đề thi thử 2019 được Tài Liệu Chùa sưu tầm. Thông qua bộ đề này các em sẽ biết cách để làm sao tăng điểm số của mình. Em có thể tải tất cả các đề thi thử môn hóa 2019 tại đây

Đề thi thử hóa 2019 thpt quốc gia có đáp án chi tiết
Đề thi thử hóa 2019 thpt quốc gia có đáp án chi tiết

[HOT] 2019 Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2019 GIẢI CHI TIẾT Tất Cả Các Môn

Tải đề thi
Tải lời giải chi tiết
Đề thi thử môn hóa 2019 liên quan: Đề thi thử hóa 2019 Chuyên Trần Phú lần 1 giải chi tiết

Một vài câu hỏi trong tài liệu:

hơi trên vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm m gam. Giá trị

của m là

  1. 7,32 B. 6,84. C. 7,48. D. 6,46.

Câu 26. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng

X Quỳ tím Chuyển sang màu đỏ

Y Nước brom Kết tủa trắng

Z Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng Kết tủa trắng bạc

T Cu(OH)2 Dung dịch màu xanh lam

 

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

  1. Axit axetic, anilin, glucozơ, xenlulozơ. B. Natri axetat, anilin, glucozơ, saccarozơ.
  2. Axit axetic, anilin, saccarozơ, glucozơ. D. Axit glutamic, anilin, glucozơ, saccarozơ.

Câu 27. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung

dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

  1. C3H5N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. CH5N.

Câu 28. Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng

với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là

  1. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

=> Tải nhanh  Đề thi thử môn hóa 2019 Chuyên Quang Trung lần 2 giải chi tiết về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa