Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đề thi thử hóa 2019 Chuyên Trần Phú lần 1 giải chi tiết

358 người đã xem

Đề thi thử hóa 2019 Chuyên Trần Phú lần 1 giải chi tiết

Đề thi thử hóa 2019 Chuyên Trần Phú lần 1 giải chi tiết được tuyển chọn bám sát cấu trúc ra đề của Bộ giáo dục 2019, gồm 40 câu.

Đừng ngần ngại tài liệu này lên Facebook vì bạn đang giúp 63 người khác tìm được kiến thức tốt, 16 người có được định hướng, tạo ra 6 gia đình hạnh phúc và cứu sống 3 mảnh đời.

Đây là một đề thuộc trong bộ đề thi thử 2019 được Tài Liệu Chùa sưu tầm. Thông qua bộ đề này các em sẽ biết cách để làm sao tăng điểm số của mình. Em có thể tải tất cả các đề thi thử môn hóa 2019 tại đây

Đề thi thử hóa 2019 thpt quốc gia có đáp án chi tiết
Đề thi thử hóa 2019 thpt quốc gia có đáp án chi tiết

[HOT] 2019 Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2019 GIẢI CHI TIẾT Tất Cả Các Môn

Tải đề thi
Tải lời giải chi tiết
Đề thi thử môn hóa 2019 liên quan: Đề thi thử hóa 2019 có lời giải chi tiết Chuyên Bắc Ninh lần 3

Một vài câu hỏi trong tài liệu:

được chất hữu cơ T có tỉ khối hơi so với Z là 1,7. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 44,24 lít (đktc)

khí O2. Công thức phân tử của axit tạo ra Y là

 1. C3H6O2. B. C2H4O2. C. C5H10O2. D. C4H8O2.

Câu 15. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M

và NaHCO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí CO2 thu được là

 1. 224ml. B. 336 ml. C. 672ml. D. 448ml.

Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một este X, thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Công

thức phân tử của X là

 1. C2H4O2. B. C5H10O2. C. C3H6O2. D. C4H8O2.

Câu 17. Dãy gồm các chất đều phản ứng được với Fe(NO3)2 là

 1. NaOH, Mg, KCl, H2SO4. B. AgNO3, Br2, NH3, HCl.
 2. AgNO3, NaOH, Cu, FeCl3. D. KCl, Br2, NH3, Zn.

Câu 18. Chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH sinh ra chất Y có công thức phân tử

C2H3O2Na. Công thức của X là

 1. HCOOC3H5. B. C2H5COOCH3. C. HCOOC3H7. D. CH3COOC2H5.

Câu 19. Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch

NaOH 0,1M. Giá trị của m là

=> Tải nhanh Đề thi thử hóa 2019 Chuyên Trần Phú lần 1 giải chi tiết về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa