Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đề – Đáp án chi tiết lần 3 2019 NAP

130 người đã xem

 Đề – Đáp án chi tiết lần 3 2019 NAP

Đề – Đáp án chi tiết lần 3 2019 NAP là quyển sách Hóa học ôn thi đại học giúp các bạn đạt điểm cao hơn trong kỳ thi sắp tới.

Đề – Đáp án chi tiết lần 3 2019 NAP  là bộ sách Hóa do tài liệu chùa tuyển chọn. Bạn chỉ cần tải xuống có tất cả mọi thứ ở trong. Có đáp án lý thuyết và lời giải chi tiết rất hay nhé. Bạn kéo xuống bên dưới sẽ thấy nút tải. Chúc bạn thi đại học đạt điểm tối đa nhờ sợ kiên trì của mình. Thân ái và quyết thắng.

Xem thêm tài liệu hay khác:https://tailieuchua.com/de-dap-an-chi-tiet-lan-4-2019-nap/

 

Tải Tài Liệu Này Ngay Tại Đây

 

Đề - Đáp án chi tiết  lần 3 2019 NAP
Đề – Đáp án chi tiết lần 3 2019 NAP

Trích trong tài liệu:

Bài 1:  Lý thuyết chung về este

I.Khái niệm – Phân loại:

1.Khái niệm:

– Este là sản phẩm được tạo thành khi thay nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm –OR’ của ancol.

– Công thức chung của 1 số este:

+ Este tạo bởi axit đơn chức và rượu đơn chức RCOOH và R’OH: RCOOR’

Nếu R và R’ là gốc no thì este là CnH2nO2 (n 2)

+ Este tạo bởi axit đơn chức RCOOH và rượu đa chức R’(OH)n : (RCOO)nR’

+ Este tạo bởi axit đa chức R(COOH)m và rượu đơn chức: R(COOR’)m

+ Este tạo bởi axit đa chức R(COOH)m và rượu đa chức R’(OH)n: ( ít gặp) Rn(COOR’)n.mR’m

2.Phân loại:

– Tùy theo đặc điểm của gốc hidrocacbon và số nhóm cacboxyl, este được chia thành nhiều loại khác nhau như: este no, este không no, este đơn chức, đa chức…

  1. Đồng phân:

– Ứng với công thức CnH2nO2 có thể có các loại đồng phân mạch hở sau:

+ Axit no, đơn chức

+ Este no, đơn chức

+ Andehit – rượu

+ Xeton – rượu

+ Andehit – ete

+ Xeton – ete

– Các đồng phân este đơn chức gồm có đồng phân mạch cacbon của gốc ancol và đồng phân mạch cacbon của gốc axit tạo thành este.

Ví dụ: ứng với CTPT C4H8O2 có các đồng phân este sau:

HCOOCH2-CH2-CH3: n-propyl fomat

Download ngay  Đề – Đáp án chi tiết lần 3 2019 NAP bạn nhé!

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa