Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Đề cương phân dạng bài tập halogen

77 người đã xem

Đề cương phân dạng bài tập halogen

Đề cương phân dạng bài tập halogen đầy đủ chi tiết thuộc Chương 5 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Đề cương phân dạng bài tập halogen đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
Đề cương phân dạng bài tập halogen
Đề cương phân dạng bài tập halogen

 

Trích trong tài liệu :

TÓM TẮT CÁC PHƢƠNG TRÌNH HÓA HỌC TRONG SGK CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

 

2 Fe +

3 Cl 2 –→ t 0 2 FeCl 3 2. H2 + Cl2 –→ as 2HCl↑ (khí hidro clorua) 3. Cl2 + H2O

HClO + HCl

(HClO: axit hipoclorơ) 4. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(nước Javen)

3Cl2 + 6KOH

–→KClOt03 + 5KCl + 3H2O

(KClO3: kali clorat) 6. Cl2 + Ca(OH)2 –→ 30o CaOCl2 + H2O

( clorua vôi) 7. Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 8. Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 9. Cl2+ SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

Cl2 + 2FeCl2

–→2FeClt03

MnO2 + 4HCl đ

–→ t02MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O 12. 2KMnO4 + 16HCl đ → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ +

8H2O 13. 2NaCl + 2H2O —→ dpdd

cmn 2NaOH + H2↑ + Cl214. K2Cr2O7 + 14HCl đ → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2↑ +

7H2O 15. KClO3 + 6HCl đ → KCl + 3Cl2↑ + 3H2O 16. NaCl rắn + H2SO4 đặc

—→ <250 0 C NaHSO4 + HCl↑

2NaCl rắn + H2SO4 đặc

—→ >400 0 C Na2SO4 + 2HCl↑ 18. 2HCl + Fe → FeCl2 + H219. 6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3 + 3H2O 20. 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 21. NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO 22. CaOCl2+ CO2 + H2O→CaCO3 + CaCl2 + 2HClO 23. CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2+ H2O

2KClO3

–→2KCl t0+ 3O2

H2 + Br2

–→ t02HBr↑ 26. Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

2Al + 3I2

—→ H t20O 2AlI3

3Br2 + 2Fe

–→2FeBrt03

H2 + I2

←—- —-→ 350 xt – 500 Pt

1 0 C

2HI

H2 + F2

—→ -252 0 C 2HF↑ 31. 2F2 + 2H2O → 4HF + O232. 3F2 + Au → 2AuF3 33. 3F2 + S → SF6 34. CaF2 + H2SO4 → 2HF + CaSO4

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Đề cương phân dạng bài tập halogen về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa