Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chuyển động của vật có vận tốc đầu và chịu tác dụng của trọng lực

172 người đã xem

Chuyển động của vật có vận tốc đầu và chịu tác dụng của trọng lực

Chuyển động của vật có vận tốc đầu và chịu tác dụng của trọng lực đầy đủ chi tiết thuộc Chương 2 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Vật lý lớp 10

Chuyển động của vật có vận tốc đầu và chịu tác dụng của trọng lực đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Chuyển động của vật có vận tốc đầu và chịu tác dụng của trọng lực
Chuyển động của vật có vận tốc đầu và chịu tác dụng của trọng lực

 

Trích trong tài liệu :

I.Vật được ném đứng hướng lên.
1.Tính chất của chuyển động.
-Đi lên: 0 a v,
  ngược chiều: chậm dần đều.
-Đi xuống: 0 a v,

  cùng chiều: nhanh dần đều.

2.Các phương trình chuyển động.
-Chọn trục tọa độ Oy thẳng đứng hướng lên, gốc O tại vị trí ném.
-Gia tốc: a g  
-Vận tốc: 0 v v gt  
-Tọa độ: 2
0
1
2 y v t gt  
-Hệ thức độc lập thời gian: 2 2
0 v v gy   2

-Vật ở vị trí cao nhất:

2
0 0 0; ; 2
v v
v t y
g g

  cùng chiều: nhanh dần đều.

2.Các phương trình chuyển động.
-Chọn trục tọa độ Oy thẳng đứng hướng lên, gốc O tại vị trí ném.
-Gia tốc: a g  
-Vận tốc: 0 v v gt  
-Tọa độ: 2
0
1
2 y v t gt  
-Hệ thức độc lập thời gian: 2 2
0 v v gy   2

-Vật ở vị trí cao nhất:

2
0 0 0; ; 2
v v
v t y
g g

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Chuyển động của vật có vận tốc đầu và chịu tác dụng của trọng lực về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa