Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chuyên đề trắc nghiệm vectơ

230 người đã xem

Chuyên đề trắc nghiệm vectơ

Chuyên đề trắc nghiệm vectơ đầy đủ chi tiết thuộc Chương 6 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Chuyên đề trắc nghiệm vectơ đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
Chuyên đề trắc nghiệm vectơ
Chuyên đề trắc nghiệm vectơ

Trích trong tài liệu :

1. Định nghĩa vectơ:
Vectơ là đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ rõ điểm nào là
điểm đầu, điểm nào là điểm cuối.
Vectơ có điểm đầu là
A
, điểm cuối là

B ta kí hiệu :
AB

Vectơ còn được kí hiệu là:

a b x y , , , ,…

Vectơ – không là vectơ có điểm đầu trùng điểm cuối. Kí hiệu là

1. Định nghĩa vectơ:
Vectơ là đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ rõ điểm nào là
điểm đầu, điểm nào là điểm cuối.
Vectơ có điểm đầu là
A
, điểm cuối là

B ta kí hiệu :
AB

Vectơ còn được kí hiệu là:

a b x y , , , ,…

Vectơ – không là vectơ có điểm đầu trùng điểm cuối. Kí hiệu là

1. Định nghĩa vectơ:
Vectơ là đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ rõ điểm nào là
điểm đầu, điểm nào là điểm cuối.
Vectơ có điểm đầu là
A
, điểm cuối là

B ta kí hiệu :
AB

Vectơ còn được kí hiệu là:

a b x y , , , ,…

Vectơ – không là vectơ có điểm đầu trùng điểm cuối. Kí hiệu là

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Chuyên đề trắc nghiệm vectơ về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa