Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chuyên đề trắc nghiệm ba định luật Niu-tơn

156 người đã xem

Chuyên đề trắc nghiệm ba định luật Niu-tơn

Chuyên đề trắc nghiệm ba định luật Niu-tơn đầy đủ chi tiết thuộc Chương 2 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Vật lý lớp 10

Chuyên đề trắc nghiệm ba định luật Niu-tơn đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Chuyên đề trắc nghiệm ba định luật Niu-tơn
Chuyên đề trắc nghiệm ba định luật Niu-tơn

 

Trích trong tài liệu :

Câu 1: Một xe tải khối lương m = 2000kg đang chuyển động thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau khi đi
thêm được 9m trong 3s. Lực hãm tác dụng vào ô tô là bao nhiêu?
A. 8000N B. 6000N C. 2000N D. 4000N
Câu 2: Người ta dùng dây cáp để kéo một chiếc ô tô có khối lượng 1500kg chuyển động. Hỏi lực kéo phải bằng bao nhiêu để xe
có gia tốc 1,75m/s2
?

A. 1750N B. 2625N C. 2250N D. 3500N
Câu 3: Một lực F không đổi tác dụng lên xe lăn trong khoảng thời gian t làm xe đi được 2,5m. Nếu đặt thêm vật
m = 250g lên xe thì cũng trong khoảng thời gian trên xe chỉ đi được 2m khi chịu tác dụng của lực F. Hỏi khối lượng của xe là bao
nhiêu?
A. 0,4kg B. 0,5kg C. 0,75kg D. 1kg
Câu 4: Một xe lăn khối lượng m chịu tác dụng của một lực không đổi thì xe chuyển động được đoạn đường s trong 10s. Nếu đặt
lên xe một vật khối lượng m’ = 1,5kg thì xe đi hết đoạn đường s trên trong 15s. Bỏ qua ma sát. Khối lượng m của xe lăn là bao
nhiêu?
A. 1,5kg B. 1kg C. 1,2kg D. 2kg
Câu 5: Lực F tác dụng vào vật m
1
làm vật thu được gia tốc a
1
, khi

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Chuyên đề trắc nghiệm ba định luật Niu-tơn về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa