Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn

66 người đã xem

Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn

Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn đầy đủ chi tiết thuộc Chương 3 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 3 này
 
Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn
Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn

Trích trong tài liệu :

NHẮC LẠI VỀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN ………………………………………………… 3
KIẾN THỨC CHUNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN…………………………………………….. 4
PHẦN CÁC DẠNG BÀI TẬP…………………………………………………………………………………………………. 6
I. PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHỨA THAM SỐ………………………………………………………………….. 6
A. Xác định phương trình bậc hai và các hệ số của phương trình bậc hai. ……………………………… 6
B. Giải phương trình bậc hai dạng tổng quát
2
ax 0    bx c ……………………………………………… 7

C. Giải phương trình bậc hai khuyết
b
hoặc
c ………………………………………………………………….. 11

D. Cho phương trình bậc hai, tính giá trị của biểu thức chứa nghiệm (
1 2
1 1
x x

;
2 2
1 2 x x 
…) .. 11
E. Lập phương trình bậc hai khi biết tổng và tích của hai nghiệm………………………………………… 13
II. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ – GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ BÀI TOÁN
PHỤ………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
A. Giải và biện luận phương trình……………………………………………………………………………………. 15
B. Tìm giá trị tham số của phương trình để phương trình có nghiệm thoả mãn một điều kiện cho
trước: (2 nghiệm cùng dấu, trái dấu, cùng v mb xal dv â 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Chuyên đề phương trình bậc hai một ẩn về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa