Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chuyên đề phản ứng oxi hóa khử

62 người đã xem

Chuyên đề phản ứng oxi hóa khử

Chuyên đề phản ứng oxi hóa khử đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 4 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Chuyên đề phản ứng oxi hóa khử đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 
Chuyên đề phản ứng oxi hóa khử
Chuyên đề phản ứng oxi hóa khử

 

Trích trong tài liệu :

Nhận biết: Nhớ được kiến thức phù hợp đã học trước đó.

Thí dụ: Định nghĩa, mô tả, liệt kê, xác định, gọi tên, ghép đôi, lựa chọn,…

 

Bài 1 : Xác định số oxi hóa của Nitơ trong các chất và ion sau : N2, NH3, NO, N2O, NO2,HNO3 , NH4+,NO3

Bài 2 : Xác định số oxi hóa của Lưu huỳnh trong các chất và ion sau : H2S, SO2, SO3, SO32-, H2SO4 , HSO4

Bài 3 : Xác định số oxi hóa của Mangan trong các chất và ion sau : MnO4 , MnO2 , MnO42-, MnSO4

Bài 4 : Xác định số oxi hóa của Clo trong các chất và ion sau : Cl2, HCl, HClO, KClO3 , KClO4

Bài 5 : Cho các phản ứng sau:

(1)   Fe3O4  + CO   → FeO  + CO2

(2)   CH3COOH  + C2H5OH  → CH3COOC2H5   + H2O

(3)   HCl +  MnO2  →  MnCl2   + Cl2   + H2O

(4)   FeO +  HNO3 →  Fe (NO3)3  + NO  + H2O

(5)   C6H12O6  →  C2H5OH   + CO2

(6)   CH3CH=O +  Cu(OH)2→ CH3COOH +  Cu2O  + H2O

Hãy cho biết những phản ứng là phản ứng oxi hóa – khử ? Vì sao ?

Bài 6 : Xác định các chất oxi hóa, khử và quá trình oxi hóa khử trong các phương trình sau :

NH3   + O2   → NO  + H2O

Zn  + H2SO4  → ZnSO4  + H2S  + H2O

Mg + HNO3  → Mg(NO3)2  + NH4NO3  + H2O

 MnO2  + HCl     → MnCl2 + Cl2↑  + H2O

 KMnO4 + HCl   → KCl + MnCl2 + Cl2↑  + H2O

 FeO +  HNO3   → Fe(NO3)3+N2O↑+H2O

 KMnO4 + K2SO3+ H2O        → K2SO4 + MnO2 + KOH

 KMnO4 + FeSO4 + H2SO4    → Fe2(SO4)3  + MnSO4 + K2SO4 + H2O

KClO3   → KCl   + O2

KMnO4  → K2MnO4  + O2  + MnO2

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Chuyên đề phản ứng oxi hóa khử về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa