Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chuyên đề khúc xạ ánh sáng-Phản xạ toàn phần

123 người đã xem

Chuyên đề khúc xạ ánh sáng-Phản xạ toàn phần

Chuyên đề khúc xạ ánh sáng-Phản xạ toàn phần thuộc Chương 6 Lý  lớp 11 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Vật lí lớp 11

Chuyên đề khúc xạ ánh sáng-Phản xạ toàn phần Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 11 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
Chuyên đề khúc xạ ánh sáng-Phản xạ toàn phần
Chuyên đề khúc xạ ánh sáng-Phản xạ toàn phần

Trích trong tài liệu :

Bài 4. Tia sáng đi từ thủy tinh có chiết suất
1
n  3 2
sang nước có chiết suất
2 n  4 3
. Tính:

a. Góc khúc xạ nếu góc tới 300
.
b. Góc khúc xạ nếu góc tới 700
.

ÑS: a. 340
14′;
b. Không tính được r vì i = 700 > igh = 620
44’.

Bài 5. Chiếu tia sáng từ không khí vào khối thuỷ tinh chiết suất 1,52. Tính góc tới, biết góc khúc xạ là 250
.

ÑS: 400
Bài 6. Tia sáng đi từ thuỷ tinh n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước n2 = 4/3. Xác định góc tới i để không
có tia khúc xạ trong nước.
ÑS: 620
Bài 7. Một khối bán trụ có chiết suất n = 1,41 đặt trong không khí. Một chùm tia sáng hẹp tới mặt phân
cách bán trụ – không khí với góc tới 600

. Hiện tượng phản xạ toàn phần có xảy ra tại mặt phân cách?

ÑS: 600 > 450
Bài 8. Góc giới hạn của thủy tinh đối với nước là 480

, chiết suất của nước là 4/3. Tìm chiết suất của thủy

tinh biết thủy tinh chiết quang hơn nước.
ÑS: 1,79
Bài 9. Một tia sáng truyền từ không khí vào khối thủy tinh có chiết suất
n  2
dưới góc tới 600 Một phần

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Chuyên đề khúc xạ ánh sáng-Phản xạ toàn phần  về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa