Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ GIẢI BÀI TOÁN TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA AL(OH)3

184 người đã xem

CHUYÊN ĐỀ GIẢI BÀI TOÁN TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA AL(OH)3

CHUYÊN ĐỀ GIẢI BÀI TOÁN TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA AL(OH)3 thuộc Chương 6 Hóa  lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Hóa học lớp 12

 CHUYÊN ĐỀ GIẢI BÀI TOÁN TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA AL(OH)3 .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
CHUYÊN ĐỀ GIẢI BÀI TOÁN TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA AL(OH)3
CHUYÊN ĐỀ GIẢI BÀI TOÁN TÍNH LƯỠNG TÍNH CỦA AL(OH)3

Trích trong tài liệu :

Câu 1. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm A. IA. B. IIIA. C. IVA. D. IIA. Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không là đặc điểm chung cho các kim loại nhóm IA ? A. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử B. Số oxi hoá của các nguyên tố trong hợp chất C. Cấu tạo mạng tinh thể của đơn chất D. Bán kính nguyên tử Câu 3. Nguyên tố có năng lượng ion hoá nhỏ nhất là A. Li B. Na C. K D. Cs Câu 4. Nguyên tử của các kim loại trong trong nhóm IA khác nhau về A. số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử B. cấu hình electron nguyên tử C. số oxi hoá của nguyên tử trong hợp chất D. kiểu mạng tinh thể của đơn chất Câu 5. Những nguyên tố nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của A. điện tích hạt nhân nguyên tử B. khối lượng riêng C. nhiệt độ sôi D. số oxi hoá Câu 6. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là A. ns1 B. ns2 C. ns2np1 D. (n-1)dxnsy Câu 7. Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 

 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI]    về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa