Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chuyên đề este – peptit mục tiêu điểm 8 – 9 – 10 Hóa học – Nguyễn Thanh Tùng

168 người đã xem

Chuyên đề este – peptit mục tiêu điểm 8 – 9 – 10 Hóa học – Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên đề este – peptit mục tiêu điểm 8 – 9 – 10 Hóa học – Nguyễn Thanh Tùng là tài liệu mà Tài Liệu Chùa muốn gửi đến bạn. Nó cũng thay như một lời động viên, tiếp lửa cho em chạm tới cánh cửa đại học! Đã là 12 rồi, đây là năm quyết định đến cuộc sống bạn sau này, chẳng ai giúp bạn ngoài trừ bạn, vì thế đừng chần chừ nữa. Cố lên nhé!

Chuyên đề este – peptit mục tiêu điểm 8 – 9 – 10 Hóa học – Nguyễn Thanh Tùng
Chuyên đề este – peptit mục tiêu điểm 8 – 9 – 10 Hóa học – Nguyễn Thanh Tùng

Xem thêm:

Bộ 15 Đề Thi Thử Hóa 2019 Pen I Học Mãi Video Có Đáp Án Chi Tiết Thầy Nguyễn Ngọc Anh

Bộ 12 Đề Thi Thử Lí 2019 Pen I Học Mãi Video Có Đáp Án Chi Tiết Thầy Đỗ Ngọc Hà

Chi tiết tài liệu:

CHUYÊN ĐỀ ESTE

A.Hệ thống lý thuyết.
I.Khái niệm – Phân loại:
1.Khái niệm:
– Este là sản phẩm được tạo thành khi thay nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit
cacboxylic bằng nhóm –OR’ của ancol.
– Công thức chung của 1 số este:
+ Este tạo bởi axit đơn chức và rượu đơn chức RCOOH và R’OH: RCOOR’
Nếu R và R’ là gốc no thì este là CnH2nO2 (n ≥ 2)
+ Este tạo bởi axit đơn chức RCOOH và rượu đa chức R’(OH)n : (RCOO)nR’
+ Este tạo bởi axit đa chức R(COOH)m và rượu đơn chức: R(COOR’)m
+ Este tạo bởi axit đa chức R(COOH)m và rượu đa chức R’(OH)m: ( ít gặp)
R(COOR’)mR’
2.Phân loại:
– Tùy theo đặc điểm của gốc hidrocacbon và số nhóm cacboxyl, este được chia thành
nhiều loại khác nhau như: este no, este không no, este đơn chức, đa chức…
II. Danh pháp:
1. Với ancol đơn chức R’OH:
Tên este = tên gốc hidrocacbon R’+ tên gốc axit (đổi đuôi ic at )
Ví dụ:
CH3COOC2H5: etyl axetat

Tải tài liệu tại đây! TẢI NGAY!

Tài Liệu Chùa tặng bạn
Đừng quên ghé thăm Tailieuchua.com để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích hơn nhé!

Chuyên đề este – peptit mục tiêu điểm 8 – 9 – 10 Hóa học – Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa