Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chuyên đề bất đẳng thức

94 người đã xem

Chuyên đề bất đẳng thức

Chuyên đề bất đẳng thức đầy đủ chi tiết thuộc Chương 4 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Chuyên đề bất đẳng thức đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 
Chuyên đề bất đẳng thức
Chuyên đề bất đẳng thức

Trích trong tài liệu :

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẤT ĐẲNG
THỨC 3
1.1 Khái niệm và các tính chất của bất đẳng thức . . . . . 3
1.1.1 Số thực dương, số thực âm . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Khái niệm bất đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.3 Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức . . . . . 4
1.2 Một số vấn đề cấn lưu ý khi giải bài toán về bất đẳng
thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 Dự đoán dấu “=” xảy ra . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 Kĩ thuật chuẩn hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.3 Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 Hướng dẫn, đáp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Chương 2. CÁC BẤT ĐẲNG THỨC CỔ ĐIỂN 13
2.1 Bất đẳng thức AM-GM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.1 Bất đẳng thức AM-GM . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.2 Các hệ quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.3 Các ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.4 Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2 Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.1 Bất đẳng thức Cauchy-SchwarzChương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẤT ĐẲNG
THỨC 3
1.1 Khái niệm và các tính chất của bất đẳng thức . . . . . 3
1.1.1 Số thực dương, số thực âm . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Khái niệm bất đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.3 Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức . . . . . 4
1.2 Một số vấn đề cấn lưu ý khi giải bài toán về bất đẳng
thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 Dự đoán dấu “=” xảy ra . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 Kĩ thuật chuẩn hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.3 Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 Hướng dẫn, đáp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Chương 2. CÁC BẤT ĐẲNG THỨC CỔ ĐIỂN 13
2.1 Bất đẳng thức AM-GM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.1 Bất đẳng thức AM-GM . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1.2 Các hệ quả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.3 Các ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1.4 Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2 Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.1 Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Chuyên đề bất đẳng thức về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa