Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chuyên đề 1 nguyên tử

132 người đã xem

Chuyên đề 1 nguyên tử

Chuyên đề 1 nguyên tử chi tiết đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 1 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Chuyên đề 1 nguyên tử đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Chuyên đề 1 nguyên tử
Chuyên đề 1 nguyên tử

 

Trích trong tài liệu :

Thành phần nguyên tử 1. Lớp vỏ: – Bao gồm các electron mang điện tích âm. – Electron có điện tích: qe = –1,602.10–19 C = 1. Khối lượng electron là me = 9,1095.10–31 kg. 2. Hạt nhân: – Bao gồm các proton và các nơtron. – Proton có điện tích: qp = +1,602.10–19 C = 1+. Khối lượng proton là mp = 1,6726.10–27 kg. – Nơtron không có điện tích và có khối lượng: mn = 1,6748.10–27 kg. Kết luận: Nguyên tử trung hòa về điện, tổng số proton bằng tổng số electron. Khối lượng của electron rất nhỏ so với proton hoặc nơtron. II. Điện tích và số khối hạt nhân 1. Điện tích hạt nhân

Nguyên tử có hạt nhân mang điện dương. Điện tích hạt nhân là Z+, số đơn vị điện tích hạt nhân là Z. Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron. 2. Số khối hạt nhân A = Z + N M 3. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số điện tích hạt nhân.

Kí hiệu: AZX. Trong đó A là số khối nguyên tử, Z là số hiệu nguyên tử. III. Đồng vị, nguyên tử khối trung bình 1. Đồng vị là tập hợp các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron. Thí dụ: Nguyên tố cacbon có 3 đồng vị: 12 6 C, 13 6 C, 14 6 C 2. Nguyên tử khối trung bình Gọi A là nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố. A1, A2 … là nguyên tử khối của các đồng vị có % số nguyên tử lần lượt là a%, b%… Ta có:

A =

a.A 1 + 100 b.A 2 + …. IV. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử – Obitan nguyên tử

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Chuyên đề 1 nguyên tử về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa