Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Chinh phục câu hỏi khó chương mệnh đề mệnh đề chứa biến

135 người đã xem

Chinh phục câu hỏi khó chương mệnh đề mệnh đề chứa biến

Chinh phục câu hỏi khó chương mệnh đề mệnh đề chứa biến đầy đủ chi tiết thuộc Chương 1 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Chinh phục câu hỏi khó chương mệnh đề mệnh đề chứa biến đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Chinh phục câu hỏi khó chương mệnh đề mệnh đề chứa biến
Chinh phục câu hỏi khó chương mệnh đề mệnh đề chứa biến

 

Trích trong tài liệu :

Bài 1.11: a) Cho mệnh đề P : “Với mọi số thực x, nếu x là số hữu tỉ thì 2x là số hữu tỉ”.
Dùng kí hiệu viết P,
P
và xác định tính đúng – sai của nó.

A. P đúng,
P
sai B. P đúng,
P
đúng C. P sai,
P
sai D. P sai,
P
đúng

b) Phát biểu MĐ đảo của P và chứng tỏ MĐ đó là đúng. Phát biểu MĐ dưới dang MĐ tương đương
A. MĐ đảo của P là ” số thực x, x Q khi và chỉ khi 2x Q”. Hay

” , 2 ” x R x Q x Q .

B. MĐ đảo của P là ” số thực x, x Q khi 2x Q”. Hay

” , 2 ” x R x Q x Q .
C. MĐ đảo của P là ” Với mọi

Bài 1.11: a) Cho mệnh đề P : “Với mọi số thực x, nếu x là số hữu tỉ thì 2x là số hữu tỉ”.
Dùng kí hiệu viết P,
P
và xác định tính đúng – sai của nó.

A. P đúng,
P
sai B. P đúng,
P
đúng C. P sai,
P
sai D. P sai,
P
đúng

b) Phát biểu MĐ đảo của P và chứng tỏ MĐ đó là đúng. Phát biểu MĐ dưới dang MĐ tương đương
A. MĐ đảo của P là ” số thực x, x Q khi và chỉ khi 2x Q”. Hay

” , 2 ” x R x Q x Q .

B. MĐ đảo của P là ” số thực x, x Q khi 2x Q”. Hay

” , 2 ” x R x Q x Q .
C. MĐ đảo của P là ” Với mọi

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Chinh phục câu hỏi khó chương mệnh đề mệnh đề chứa biến về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa