Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Câu hỏi và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

138 người đã xem

Câu hỏi và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Câu hỏi và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng đầy đủ chi tiết thuộc Chương 6 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Câu hỏi và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
Câu hỏi và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Câu hỏi và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Trích trong tài liệu :

1. Định nghĩa
Với mỗi góc ( )

0 0 α α 0 180 ≤ ≤ ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị
sao cho xOM= α và giả sử điểm M có tọa độ ( ) 0 0 M x y; . Khi đó ta có định nghĩa:
• sin của góc α là 0

y , kí hiệu 0
sin ; α = y

• cosin của góc α là 0

x , kí hiệu 0
cos ; α = x

• tang của góc α là ( ) 0
0
0
0 , y
x
x
≠ kí hiệu 0
0
tan ;
y
x
α =

• cotang của góc α là ( ) 0
0
0
0 , x
y
y
≠ kí hiệu 0
0
cot .
x

1. Định nghĩa
Với mỗi góc ( )

0 0 α α 0 180 ≤ ≤ ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị
sao cho xOM= α và giả sử điểm M có tọa độ ( ) 0 0 M x y; . Khi đó ta có định nghĩa:
• sin của góc α là 0

y , kí hiệu 0
sin ; α = y

• cosin của góc α là 0

x , kí hiệu 0
cos ; α = x

• tang của góc α là ( ) 0
0
0
0 , y
x
x
≠ kí hiệu 0
0
tan ;
y
x
α =

• cotang của góc α là ( ) 0
0
0
0 , x
y
y
≠ kí hiệu 0
0
cot .
x

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Câu hỏi và bài tập tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa