Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Cẩm nang ôn luyện thi Đại học, Cao đẳng môn Vật Lý (Tập 1) – Nguyễn Anh Vinh

132 người đã xem

Cẩm nang ôn luyện thi Đại học, Cao đẳng môn Vật Lý (Tập 1) – Nguyễn Anh Vinh

Cẩm nang ôn luyện thi Đại học, Cao đẳng môn Vật Lý (Tập 1) – Nguyễn Anh Vinh là tài liệu mà Tài Liệu Chùa muốn gửi đến bạn. Nó cũng thay như một lời động viên, tiếp lửa cho em chạm tới cánh cửa đại học! Đã là 12 rồi, đây là năm quyết định đến cuộc sống bạn sau này, chẳng ai giúp bạn ngoại trừ bạn, vì thế đừng chần chừ nữa. Cố lên nhé!

Cẩm nang ôn luyện thi Đại học, Cao đẳng môn Vật Lý (Tập 1) – Nguyễn Anh Vinh
Cẩm nang ôn luyện thi Đại học, Cao đẳng môn Vật Lý (Tập 1) – Nguyễn Anh Vinh

Xem thêm:

Bộ 15 Đề Thi Thử Anh 2019 Pen I Học Mãi Video Có Đáp Án Chi Tiết Thầy Phạm Trọng Hiếu

Giải nhanh một số dạng toán Vật lý 12 bằng máy tính Casio Fx 570ES%2FVN – Vinacal

Chi tiết tài liệu:

Chương 1. DAO ĐỘNG CƠ HỌC
A. Tóm tắt lí thuyết
I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
+ Dao động cơ là chuyển động qua lại của vật quanh 1 vị trí cân bằng.
+ Dao động tuần hoàn là dao động mà sau những khoảng thời gian bằng nhau, trạng
thái dao động (vị trí, vận tốc,..) được lặp lại như cũ.
+ Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của
thời gian.
( )
( )
( )
( )
2
2
cos
‘ sin
‘ cos
cos
xA t
vx A t
av A t
F ma m A t
ω φ
ω ω φ
ω ωφ
ω ωφ

 = +

 = =− +

= =− + 
 = = − + 
+ Nếu xA t = sin ( ) ω α+ thì có thể biến đổi thành cos

2
xA t π
ω α
  =   + −  

II. CON LẮC LÒ XO
1. Phương trình chuyển động của con lắc lò xo
+ Con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, một đầu gắn
cố định, đầu kia gắn với vật nặng khối lượng m.
+ Tại thời điểm t bất kì vật có li độ x. Lực đàn hồi của lò xo F = – kx.
+ Áp dụng định luật II Niutơn ta có: ma = –kx → a +
k
m
x = 0. Đặt : ω
2
=
k
m . viết lại:

x”+ ω
2
x = 0 ; nghiệm của phương trình là x = Acos(ωt+φ) là một hệ dao động điều
hòa.
+ Chu kì dao động của con lắc lò xo: T = 2π
m
k .

+ Lực gây ra dao động điều hòa luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và được gọi là lực
kéo về hay lực hồi phục. Lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ và là lực gây ra gia tốc cho
vật dao động điều hòa.
Biểu thức tính lực kéo về: F = – kx.

Tải tài liệu tại đây! TẢI NGAY!

Tài Liệu Chùa tặng bạn
Đừng quên ghé thăm Tailieuchua.com để nhận thêm nhiều tài liệu bổ ích hơn nhé!

Cẩm nang ôn luyện thi Đại học, Cao đẳng môn Vật Lý (Tập 1) – Nguyễn Anh Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa