Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Các phản ứng quan trọng liên quan tới oxi lưu huỳnh

154 người đã xem

Các phản ứng quan trọng liên quan tới oxi lưu huỳnh

Các phản ứng quan trọng liên quan tới oxi lưu huỳnh đầy đủ chi tiết thuộc Chương 6 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Các phản ứng quan trọng liên quan tới oxi lưu huỳnh đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
Các phản ứng quan trọng liên quan tới oxi lưu huỳnh
Các phản ứng quan trọng liên quan tới oxi lưu huỳnh

 

Trích trong tài liệu :

CÁC PHẢN ỨNG QUAN TRỌNG LIÊN QUAN TỚI OXI – LƯU HUỲNH

Ag 2 S + O 2 –→ t

02Ag +

SO 2 HgS + O 2 –→ t

0Hg + SO 2 ZnS + 1,5O 2 –→ t

0ZnO + SO 2 O 3 + 2HI → I 2 + O 2 + H 2 O KClO 3 —-→ MnO 2 ,t

0 KCl + 3 2 O 2 2Ag + O 3 Ag 2 O + O 2 2KMnO 4 –→ t 0K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 2H 2 O 2 → 2H 2 O + O 2 2KI + O 3 + H 2 O → I 2 + 2KOH + O 2 H 2 O 2 + KNO 2 → H 2 O + KNO 3 H 2 O 2 + Ag 2 O → H 2 O + 2Ag + O 2 H 2 O 2 + Ag 2 O → H 2 O + 2Ag + O 2 2H 2 O 2 → 2H 2 O + O 2 ↑ H 2 O 2 + KNO 2 → H 2 O + KNO 3 5H 2 O 2 + 2KMnO 4 + 3H 2 SO 4 → 2MnSO 4 + 5O 2 + K 2 SO 4 + 8H 2 O H 2 O 2 + 2KI → I 2 + 2KOH KClO 3 —-→ MnO 2 :t

0 KCl +

2 3 O 2 4KClO 3 –→ t

93KClO 4 + KCl SO 2 + Br 2 + 2H 2 O → 2HBr + H 2 SO 4 SO 2 + 1 2 O 2 → SO 3 H 2 O 2 + 2KI → I 2 + 2KOH H 2 S + Cl 2 (khÝ) 2HCl + S 2H 2 S + O 2 2S + 2H 2 O 2H 2 S + 3O 2 2SO 2 + 2H 2 O SO 2 + Cl 2 + 2H 2 O → 2HCl + H 2 SO 4 H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 O 8HCl + H 2 SO 4 H 2 S + 4Br 2 + 4H 2 O 8HBr + H 2 SO 4 5SO 2 + 2KMnO 4 + 2H 2 O → K 2 SO 4 + 2MnSO 4 +

2H 2 SO 4 SO 2 + Ca(OH) 2 CaSO 3 + H 2 O SO 2 + H 2 S → 3S ↓ + 2H 2 O H 2 S + Pb(NO 3 ) 2 PbS ↓ + 2HNO 3 S + 3F 2 SF 6 H 2 S + CuCl 2 CuS+2HCl H 2 S + CuSO 4 CuS +H 2 SO 4 2AgNO 3 + H 2 S → Ag 2 S ↓ + 2HNO 3 Na 2 SO 3 + Br 2 + H 2 O Na 2 SO 4

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Các phản ứng quan trọng liên quan tới oxi lưu huỳnh về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa