Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ

213 người đã xem

Các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ

Các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ  đầy đủ chi tiết thuộc Chương 6 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 

"Các

Trích trong tài liệu :

A. HAI VÉCTƠ BẰNG NHAU …………………………………………………………………………………………………………………………….2
I. Chứng minh các véctơ bằng nhau …………………………………………………………………………………………………………….2
II. Tính độ dài véctơ ……………………………………………………………………………………………………………………………………3
BÀI TẬP ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
B. TỔNG VÀ HIỆU HAI VÉCTƠ………………………………………………………………………………………………………………………….4
Dạng 1: Tìm tổng của hai vectơ và tổng của nhiều véctơ………………………………………………………………………………..4
Dạng 2 : Tìm vectơ đối và hiệu của hai véctơ ………………………………………………………………………………………………..4
Dạng 3 : Chứng minh Đẳng thức véctơ ………………………………………………………………………………………………………..4
Dạng 4 : Tính độ dài véctơ…………………………………………………………………………………………………………………………..5
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
C.TÍCH CỦA VÉCTƠ VỚI MỘT SỐ……………………………………………………………………………………………………………………..7
Dạng1 : Chứng minh đẳng thức véctơ:…………………………………………………………………………………………………………7
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
Dạng 2: Tìm một điểm thoả mãn một đẳng thức véctơ cho trước: …………………………………………………………………11
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
Dạng 3: Phân tích một véctơ theo hai véctơ không cùng phương. …………………………………………………………………14
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
Dạng 4: Chứng minh ba điểm thẳng hàng ………………………………………………………………………………………………….18
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
Dạng 5: Chứng minh hai điểm trùng nhau:………………………………………………………………………………………………..23
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
Dạng 6: Quỹ tích điểm ………………………………………………………………………………………………………………………………24
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
Dạng 4: Chứng minh ba điểm thẳng hàng ………………………………………………………………………………………………….18
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
Dạng 5: Chứng minh hai điểm trùng nhau:………………………………………………………………………………………………..23
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
Dạng 6: Quỹ tích điểm ………………………………………………………………………………………………………………………………24
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
Dạng 4: Chứng minh ba điểm thẳng hàng ………………………………………………………………………………………………….18
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
Dạng 5: Chứng minh hai điểm trùng nhau:………………………………………………………………………………………………..23
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
Dạng 6: Quỹ tích điểm ………………………………………………………………………………………………………………………………24
Bài tập……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Các dạng toán về vectơ và các phép toán vectơ về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa