Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Các dạng bài tập chuyển động thẳng đều

92 người đã xem

Các dạng bài tập chuyển động thẳng đều

Các dạng bài tập chuyển động thẳng đều đầy đủ chi tiết thuộc Chương 1 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Vật lý lớp 10

Các dạng bài tập chuyển động thẳng đều đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Các dạng bài tập chuyển động thẳng đều
Các dạng bài tập chuyển động thẳng đều

 

Trích trong tài liệu :

A:3h; B:2h; C:4h; D:5h. Bài 2:Mt xe ôtô đi hết đon đường AB vi tc độ trung bình 40km/h trong thi gian 5 h.mun quay trli A trong thi gian 2h thì xe đó phi chuyn động vi tc độ trung bình bng bao nhiêu.

A:50km/h; B:60km/h; C:70km/h; D:100km/h. Bài 3:Mt xe chy trong 5h;2h đầu xe chy vi tc độ trung bình 60km/h;3h sau xe chy vi tc độ trung bình 40km/h.Tính vn tc trung bình ca xe trong sut thi gian chuyn động.

A:48km/h; B:8km/h; C:58km/h; D:4km/h. Bài 4:Mt xe đi na đon đường đầu tiên vi tc độ trung bình v1=12km/h và na đon đường sau vi tc A:48km/h; độ trung bình v2=20km/h.Tính B:15km/h; tc độ trung bình C:150km/h; trên cả đon đường:

D:40km/h. Bài 5:Mt vt đi mt phn đường trong thi gian t1=2s v

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Các dạng bài tập chuyển động thẳng đều về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa