Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài toán xác định chỉ số axit,chỉ số xà phòng hóa của lipit

247 người đã xem

Bài toán xác định chỉ số axit,chỉ số xà phòng hóa của lipit

Bài toán xác định chỉ số axit,chỉ số xà phòng hóa của lipit  thuộc Chương 1 Hóa lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Hóa học lớp 12

Bài toán xác định chỉ số axit,chỉ số xà phòng hóa của lipit .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 1 này
 
Bài toán xác định chỉ số axit,chỉ số xà phòng hóa của lipit
Bài toán xác định chỉ số axit,chỉ số xà phòng hóa của lipit

Trích trong tài liệu :

B. Các dạng bài tập và các chú ý khi giải bài tập Dạng 01: Bài toán về phản ứng thuỷ phân este 1. Thuỷ phân một este đơn chức – Trong môi trường axit: Phản ứng xảy ra thuận nghịch RCOOR’ + HOH H+, to RCOOH + R’OH – Trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá): Phản ứng một chiều, cần đun nóng RCOOR’ + NaOH  0 t RCOOH + R’OH
Một số nhận xét :  Nếu nNaOH phản ứng = nEste  Este đơn chức.  Nếu RCOOR’ (este đơn chức), trong đó R’ là C6H5- hoặc vòng benzen có nhóm thế  nNaOH phản ứng = 2neste và sản phẩm cho 2 muối, trong đó có phenolat: VD: RCOOC6H5 + 2NaOH  RCOONa + C6H5ONa + H2O  Nếu nNaOH phản ứng =  .neste (  > 1 và R’ không phải C6H5- hoặc vòng benzen có nhóm thế)  Este đa chức.  Nếu phản ứng thuỷ phân este cho 1 anđehit (hoặc xeton), ta coi như ancol (đồng phân với andehit) có nhóm –OH gắn trực tiếp vào liên kết C=C vẫn tồn tai để giải và từ đó  CTCT của este.  Nếu sau khi thủy phân thu được muối (hoặc khi cô cạn thu được chất rắn khan) mà mmuối = meste + mNaOH thì este phải có cấu tạo mạch vòng (lacton):

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài toán xác định chỉ số axit,chỉ số xà phòng hóa của lipit về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa