Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM

101 người đã xem

BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM

BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM thuộc Chương 3 Hóa  lớp 11 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Hóa học lớp 11

BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 11 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 3 này
 
BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM
BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM

Trích trong tài liệu :

Câu 1. Kim cương và than chì là các dạng:
A. đồng hình của cacbon B. đồng vị của cacbon
C. thù hình của cacbon D. đồng phân của cacbon
Câu 2. Trong nhóm IVA, theo chiều tăng của ĐTHN, theo chiều từ C đến Pb, nhận định nào sau
đây sai
A. Độ âm điện giảm dần B. Tính phi kim giảm dần, tính kim loại tăng dần
C. Bán kính nguyên tử giảm dần D. Số oxi hoá cao nhất là +4
Câu 3. Trong nhóm IVA, những nguyên tố nào chỉ thể hiện tính khử ở trạng thái đơn chất:
A. C, Si B. Si, Sn C. Sn, Pb D. C, Pb
Câu 4. Trong các phản ứng nào sau đây, phản ứng nào sai
A. 0
t 2 3 2 3CO  Fe O 3CO  2Fe B. CO C 2 2  l COCl
B. 0
t 2 3 2 3CO  Al O 3CO  2FeCâu 5. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đkc) vào dd nước vôi trong có chứa 0,25 mol Ca(OH)2. Sản
phẩm muối thu được sau phản ứng gồm:
A. Chỉ có CaCO3 B. Chỉ có Ca(HCO3)2

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI]  BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa