Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập về phản ứng oxi hóa khử

83 người đã xem

Bài tập về phản ứng oxi hóa khử

Bài tập về phản ứng oxi hóa khử đầy đủ chi tiết thuộc Chương 4 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập về phản ứng oxi hóa khử đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 
Bài tập về phản ứng oxi hóa khử
Bài tập về phản ứng oxi hóa khử

 

Trích trong tài liệu :

CHƯƠNG 3 PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ

Xác định chất oxi hóa và chất khử A – Kiến thức cần nắm Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố. Chất khử (chất bị oxi hóa) là chất nhường electron ( có số oxi hóa tăng) Chất oxi hóa (chất bị khử) là chất nhận electron ( có số oxi hóa giảm) Quá trình oxi hóa (sự oxi hóa) là quá trình nhường electron. Quá trình khử (sự khử) là quá trình nhận electron. B – Bài tập Bài 1/ Phương ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử? Xác định chất oxi hóa và chất khử trong các phản ứng sau. Cân bằng các phương trình bằng pp cân bằng electron 1. NH3 + O2  N2 + H2O 2. H2S + O2 SO2 + H2O 3. NH3 + HCl  NH4Cl 4. H2S + NaOH  Na2S + H2O 5. H2S + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl 6. HNO3 + Mg  Mg(NO3)2 + NO+ H2O 7. H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + HCl 8. NH3 + O2  NO + H2O 9. CaO + H2O  Ca(OH)2 10. FexOy + Al  Fe + Al2O 11. SO3 + H2O  H2SO4 12. CaCO3 + HCl  CaCl2 + CO2 + H2O 13. CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O 14. Ca + H2O  Ca(OH)2 +H2 15. KMnO4  K2MnO4 + MnO2+ O2 16. KNO3 + FeS  KNO2 + Fe2O3 + SO3 17. HNO3 + H2S  NO + S + H2O 18. Cu + HCl + NaNO3  CuCl2 +NaCl + NO + H2O

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập về phản ứng oxi hóa khử về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa