Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập về nguyên phân và giảm phân có hướng dẫn giải

229 người đã xem

Bài tập về nguyên phân và giảm phân có hướng dẫn giải

Bài tập về nguyên phân và giảm phân có hướng dẫn giải chi tiết đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 2 Sinh học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Sinh học lớp 10

Bài tập về nguyên phân và giảm phân có hướng dẫn giải đây là tài liệu chi tiết đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Sinh lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Bài tập về nguyên phân và giảm phân có hướng dẫn giải
Bài tập về nguyên phân và giảm phân có hướng dẫn giải

 

Trích trong tài liệu :

BÀI TẬP VỀ NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN Hoạt động của giáo viên & học sinh Nội dung

Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân

bào liên tiếp với số lần như nhau ở vùng sinh

sản, môi trường cung cấp 2480 nhiễm sắc thể

đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín giảm

phân đã đòi hỏi môi trường tế bào cung cấp

thêm 2560 nhiễm sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ

tinh của giao tử là 10 % và tạo ra 128 hợp tử.

Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra

trong giảm phân.

Hãy xác định:

Bộ nhiễm sắc thể 2n của loài và tên

của loài đó

Tế bào sinh dục sơ khai là đực hay

cái? Giải thích?

Bài tập 2: Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng

khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc

ong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng, còn

trứng không được thụ tinh thì nở thành ong

đực.

Một ong chúa đẻ được một số trứng

gồm trứng được thụ tinh và trứng không được

thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập về nguyên phân và giảm phân có hướng dẫn giải chi tiết đầy đủ về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa