Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập về bảng tuần hoàn hóa học (đáp án)

69 người đã xem

Bài tập về bảng tuần hoàn hóa học (đáp án)

Bài tập về bảng tuần hoàn hóa học (đáp án) đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 2 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập về bảng tuần hoàn hóa học (đáp án) đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Bài tập về bảng tuần hoàn hóa học (đáp án)
Bài tập về bảng tuần hoàn hóa học (đáp án)

 

Trích trong tài liệu :

Nguyên 1.

tử của nguyên tố A có tổng số electron ở phân lớp p là 5, Vị trí của nguyên tố A trong bảng tuần hoàn là

Nhóm VA, chu kì 3. B. VIIA, chu kì 2. C. VIIB, chu kì 2. D. D.VIA, chu kì 3.

Nguyên tử nguyên tố M có electron cuối cùng ở lớp electron thứ 3, phân lớp p, ô lượng tử thứ nhất và là electron ghép đôi. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn và công thức hiđroxit cao nhất của M là

chu kì 3, nhóm VA, HXO . B. chu kì 3, nhóm VIA, H XO .

chu kì 3, nhóm IVA, H XO . D. chu kì 3, nhóm VIA, H XO .

Ô 40, chu kỳ 5, nhóm

IVB.

3 2 4

2 3 2 3

X là một nguyên tố nguyên tố p. Tổng số hạt trong nguyên tử của nguyên tố X là 40. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

Ô 34, chu kỳ 4, nhóm

VIA.

1 2 3 4 2 2 6 1

2 2 6 2 1 2 2 6 2 6 2 2 2 6 2

Ô 14, chu kỳ 3, nhóm

Ô 13, chu kỳ 3, nhóm

IIA.

IIIA.

1 2 3 4

1 2 1 4 4 2 4 3

2 2 6 2 4

2 2 3 2 2 5 2 5

2 4 2 5 2 5 2 4

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

Ô 15, chu kỳ 3, nhóm

Nguyên tố Se (Z=34). Vị trí của Se là

Ô 34, chu kỳ 4, nhóm

Ô 34, chu kỳ 4, nhóm

Ô 34, chu kỳ 4, nhóm

VIB

Nguyên tử của nguyên tố kim loại X có tổng số hạt là 58. X thuộc nhóm

IA B. IIA. C. IIIA D. IIB.

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập về bảng tuần hoàn hóa học (đáp án) về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa