Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập tự luận và trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Hồng Đức, Bích Ngọc

95 người đã xem

Bài tập tự luận và trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Hồng Đức, Bích Ngọc

Bài tập tự luận và trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Hồng Đức, Bích Ngọc là quyển sách toán ôn thi đại học giúp các bạn đạt điểm cao hơn trong kỳ thi sắp tới.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Hồng Đức, Bích Ngọc là bộ sách toán do tài liệu chùa tuyển chọn. Bạn chỉ cần tải xuống có tất cả mọi thứ ở trong. Có đáp án lý thuyết và lời giải chi tiết rất hay nhé. Bạn kéo xuống bên dưới sẽ thấy nút tải. Chúc em thi đại học đạt điểm tối đa nhờ sợ kiên trì của mình. Thân ái và quyết thắng

Xem thêm tài liệu hay khác: 595 bài tập tự luận và trắc nghiệm Giải tích 12 – Phạm Trọng Thư

Bài tập tự luận và trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Hồng Đức, Bích Ngọc
Bài tập tự luận và trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Hồng Đức, Bích Ngọc

Tải Tài Liệu Này Ngay Tại Đây

Trích trong tài liệu:

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán Chuyên đề 3: “Nguyên hàm, tích phân”

Cao Văn Tuấn – 0975306275 Trang 7

 
 

2

2

4 2 2

2

2

4 2 2
1 cos 2 1 1 1 sin sin cos 2 cos 2 …

2 2 4 2 4

1 cos 2 1 1 1 cos cos cos 2 cos 2 …

2 2 4 2 4

   

   
                
  

           
 Đặc biệt:

2
1 1 1 1
.
sin 2sin cos tan 2cos
2 2 2 2
dx dx dx
x x x x x
    

2
tan 1 2 ln C ln tan C
2

2cos
2
x
t

x

dt t
x t

dt

    

.

HƢỚNG 2: SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ
 1  
PP I cos sin cos    f x xdx t x 
.

 2  
PP I sin cos sin    f x xdx t x 
.

 
  

2

4

1
I cot

sin PP
cot

I cot 1 cot
f x d

2

2 2

5 2
PP sin

I sin ,cos sin 2

cos t x cos .

+ Nếu
m , n
cùng chẵn hoặc cùng lẻ thì dùng công thức nhân đôi, sau đó hạ bậc,…

Tài Liệu-Đỗ Bách Khoa

Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán Chuyên đề 3:

Download ngay Bài tập tự luận và trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Hồng Đức, Bích Ngọc  bạn nhé!

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa