Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập tự luận chuyên đề về tam thức bậc hai

77 người đã xem

Bài tập tự luận chuyên đề về tam thức bậc hai

Bài tập tự luận chuyên đề về tam thức bậc hai đầy đủ chi tiết thuộc Chương 3 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Bài tập tự luận chuyên đề về tam thức bậc hai đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 3 này
 
Bài tập tự luận chuyên đề về tam thức bậc hai
Bài tập tự luận chuyên đề về tam thức bậc hai

Trích trong tài liệu :

Câu 13: Xác định m để với mọi x ta có
2
2
5 1 7
2 3 2
x x m
x x
    
  .

A. 5 1
3
   m . B. 5 1
3
  m . C. 5
3
m   . D. m 1.

Hướng dẫn giải

Chọn A
Ta có:
2
2
5 1 7
2 3 2
x x m
x x
 
  
 

có tập nghiệm là  khi hệ sau có tập nghiệm là  (do

2 2 3 2 0 x x x      )
 

 
2 2
2 2
1 2 3 2 5
5 7 2 3 2
x x x x m
x x m x x
      

      

 
 

2
2
13 26 14 0 1
3 2 2 0 2
x x m
x x m
    
 
     

có tập nghiệm là 

Ta có 1 có tập nghiệm là  khi       ‘ 0 13 13 0 m   m 1 (3)
2 có tập nghiệm là  khi

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập tự luận chuyên đề về tam thức bậc hai về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa