Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng di truyền học có đáp án

196 người đã xem

Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng di truyền học có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng di truyền học có đáp án  thuộc Chương 4 Sinh lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Sinh học lớp 12

Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng di truyền học có đáp án Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Sinh học 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng di truyền học có đáp án
Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng di truyền học có đáp án

Trích trong tài liệu :

AaBb…Nntựthụ.
F1 F2 Kiểugen Sốkiểu giaotử Sốkiểu tổhợp giaotử Sốloại kiểugen Tỉlệkiểu gen
Sốloại kiểuhình
Tỉlệkiểu hình
Lai1tính Lai2tính Lai3tính
Aa AaBb AaBbCc
21 22 23
21×21 22 x22 23 x23
31 32 33
(1:2:1)1 (1:2:1)2 (1:2:1)3
21 22 23
(3:1)1 (3:1)2 (3:1)3

Phươngphápgiảibàitậpditruyền
…………… …………… ………….. ………….. ………….. …………… ………….. …………… Laintính AaBbCc… 2n 2n x2n 3n (1:2:1)n 2n (3:1)n Tổngquáthơn,nếumộtcâydịhợpvềncặpallengiaophấnvớicâydịhợp vềmcặpallenthìtacó: +Câydịhợpvềncặpallencó2n loạigiaotử +Câydịhợpvềmcặpallencó2m loạigiaotử Dođó=>Tổngsốhợptử=2n x2m =2n+m -Tỉlệcâycókiểuhìnhtrội= mk        4 3 -Tỉlệthểđồnghợptoàntrội= mnmn                   2 1 2 1* 2 1 -Tỉlệthểđồnghợptoànlặn= mnmn                   2 1 2 1* 2 1  Tìmsốkiểugencủamộtcơthể: MộtcơthểcóncặpgennằmtrênncặpNSTtươngđồng,trongđócókcặp gendịhợpvàm=n-kcặpgenđồnghợp.Sốkiểugencóthểcócủacơthểđótính theocôngthức: mm n knkn n CCA 2 2    Trongđó:Alàsốkiểugencóthểcócủacơthểđó nlàsốcặp gen klàsốcặpgendịhợp mlàsốcặpgenđồnghợp Vídụ:Trongcơthểcó4cặpgennằmtrên4cặpNSTtươngđồng,cơthểbốcó3 cặpgendịhợp,1cặpgenđồnghợp.cònmẹthìngượclại.Cóbaonhiêukiểugiao phốicóthểxáyra? A.64 B.16 C.256 D.32 Giải: C1:Giảitheocáchliệtkêcáckiểugencóthểcócủacơthểbốmẹsauđónhânlại vớinhau: +Xétcơthểbố:có3cặpgendịhợp,1đồnghợp=>cáckiểugencóthểcó: AaBbCcDD AaBbCcdd AaBbCCDd AaBbccDd AaBBCcDd AabbCcDd AABbCcDd aaBbCcDd Vậycótấtcảlà8trườnghợpcóthểxảyra +Xétcơthểmẹ:có1cặpdịhợp,3cặpđồnghợp=>cáckiểugencóthểcó: AaBBCCDD AabbCCDD AaBBCCdd AabbCCdd AaBBccDD AabbccDD
Câu 1: Thể tam bội ở thực vật có thể đƣợc hình thành bằng cách nào trong số các cách dƣới đây?
A. Gây đột biến ở hợp tử.
B. Lai giống.
C. Xử lý hạt giống bằng chất cônsixin.
D. Làm hỏng thoi vô sắc của tế bào ở đỉnh sinh trƣởng của cây.

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng di truyền học có đáp án về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa