Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết

302 người đã xem

Bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết

Bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết đầy đủ chi tiết thuộc Chương 6 Toán lớp 10 được biên soạn trong chương trình Toán lớp 10

Bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
Bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết
Bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết

Trích trong tài liệu :

Câu 1: [0H2-1-1] Nếu
tan 3  
thì
cos
bằng bao nhiêu?

A.
10
10
 . B.
10
10
. C.
10
10
 . D.
1
3
.

Lời giải

Chọn A
Ta có

2 2
2 2 2
1 1 1 1 1 tan cos
cos 1 tan 1 3 10
 
 
     
 
.

Suy ra

10

cos
10
   .

Câu 2: [0H2-1-1]
cos
bằng bao nhiêu nếu

1
cot
2
  
?

A.
5
5
 . B.
5
2
. C.
5
5
 . D.
1
3
 .

Lời giải

Chọn A
Ta có

1
cot tan 2
2
       .

 

2 2
2 2 2
1 1 1 1 1 tan cos
cos 1 tan 5 1 2
 
 

     
  
.

Suy ra

5
cos
5
   .

Bài 2: Tích vô hướng của hai véctơ.

Câu 3: [0H2-1-1]Biết
1
cos
3
 
. Giá trị đúng của biểu thức

2 2 P   sin 3cos  
là:

A.
1
3
. B.
10
9
. C.
11
9
. D.
4
3
.

Lời giải

Chọn C

 

1 11 2 2 2 2 2 2 cos sin 3 os sin cos 2cos

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng có lời giải chi tiết về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa