Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập trắc nghiệm nhóm halogen theo 4 mức độ

99 người đã xem

Bài tập trắc nghiệm nhóm halogen theo 4 mức độ

Bài tập trắc nghiệm nhóm halogen theo 4 mức độ đầy đủ chi tiết thuộc Chương 5 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập trắc nghiệm nhóm halogen theo 4 mức độ đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
Bài tập trắc nghiệm nhóm halogen theo 4 mức độ
Bài tập trắc nghiệm nhóm halogen theo 4 mức độ

 

Trích trong tài liệu :

BIẾT Câu 1: Sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hóa của các nguyên tử là

I, Cl, Br, F B. Cl,I,F,Br. C. I,Br,Cl,F D. I,Cl,F,Br Câu 2: Các dãy chất nào sau đây mà các nguyên tử nguyên tố halgen có số oxi hoá tăng dần?

HBrO,F2O,HClO2,Cl2O7, HClO3. B. F2O, Cl2O7, HClO2, HClO3, HbrO. C. F2O, HBrO, HClO2, HClO3, Cl2O7. D. HClO3, HBrO, F2O, Cl2O7, HClO2. Câu 3: Nhóm chất nào sau đây chứa các chất tác dụng được với F2?

H2, Na, O2. B. Fe, Au, H2O. C. N2, Mg, Al. D. Cu, S, N2. Câu 4: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử Halogen là

ns2 np4. B. ns2 np5 C. ns2 np6 D. (n – 1)d10 ns2 np5. Câu 5: Trong nước clo có chứa các chất

HCl, HClO B. HCl, HClO, Cl2 C. HCl, Cl2 D. Cl2 Câu 6: Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được dung dịch chứa các chất thuộc dãy nào sau đây?A. KCl, KClO3, Cl2 B. KCl, KClO, KOH

C. KCl, KClO3, KOH. D. KCl, KClO3 Câu 7: Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, dư ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch chứa các chất

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập trắc nghiệm nhóm halogen theo 4 mức độ về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa