Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết chương Halogen

66 người đã xem

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết chương Halogen

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết chương Halogen đầy đủ chi tiết thuộc Chương 5 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết chương Halogen đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
Bài tập trắc nghiệm lý thuyết chương Halogen
Bài tập trắc nghiệm lý thuyết chương Halogen

 

Trích trong tài liệu :

Câu 1 : Liên kết trong phân tử halogen X2 A. bền. B. rất bền. C. không bền lắm. D. rất kém

bền. Câu 2 : Khả năng hoạt động hoá học của các đơn chất halogen là

mạnh. B. trung bình. C. kém. D. rất kém. Câu 3 : Nguyên tố nào sau đây trong tất cả các hợp chất chỉ có số oxi hoá -1 ?

Clo. B. Flo. C. Brom. D. Cả A, B

và C. Câu 4 : Chỉ ra nội dung sai :

Trong hợp chất, halogen luôn có số oxi hoá -1. B. Tính chất hoá học cơ bản của các halogen là tính oxi hoá. C. Phân tử halogen X2 dễ bị tách thành 2 nguyên tử X. D. Các nguyên tố halogen có độ âm điện tương đối lớn. Câu 5 : Chỉ ra nội dung sai : “Trong nhóm halogen, từ flo đến iot ta thấy …”.

trạng thái tập hợp : Từ thể khí chuyển sang thể lỏng và rắn. B. màu sắc : đậm dần. C. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi : giảm dần. D. độ âm điện : giảm dần. Câu 6 : Nguyên tố clo không có khả năng thể hiện số oxi hoá :

+3 B. 0 C. +1 D. +2 Câu 7 : Chỉ ra đâu không phải là đặc điểm chung của tất cả các halogen ?

Nguyên tử halogen dễ thu thêm 1 electron. B. Các nguyên tố halogen đều có khả năng thể hiện các số oxi hoá -1, +1, +3, +5, +7. C. Halogen là những phi kim điển hình. D. Liên kết trong phân tử halogen X2 không bền lắm, chúng dễ bị tách thành 2 nguyên

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập trắc nghiệm lý thuyết chương Halogen về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa