Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 26: Luyện tập nhóm halogen

142 người đã xem

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 26: Luyện tập nhóm halogen

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 26: Luyện tập nhóm halogen đầy đủ chi tiết thuộc Chương 5 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 26: Luyện tập nhóm halogen đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 26: Luyện tập nhóm halogen
Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 26: Luyện tập nhóm halogen

 

Trích trong tài liệu :

Câu 1: Chất nào sau đây tác dụng được với H2 ngay cả khi ở trong bóng tối và ở nhiệt độ rất thấp?

F2 B. Cl2 C. Br2 D. I2

Câu 2: Trong phản ứng hóa học: Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

Clo đóng vai trò

Chất khử.

Chất oxi hóa.

Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Câu 3: Dãy kim loại nào sau đây gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl?

Cu, Al, Fe

Zn, Ag, Fe

Mg, Al, Zn

Al, Fe, Ag

Câu 4: Cặp chất nào sau đây không tác dụng được với nhau?

Al và Br2

HF và SiO2

Cl2 và O2

F2 và H2

Câu 5: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Cho I2 vào dung dịch NaBr.

Cho Fe vào dung dịch HCl đặc, nguội.

Sục khí Cl2 vào dung dịch NaBr.

Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai?

Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của iot.

Tính axit của HF mạnh hơn tính axit của HCl.

Tính khử của ion I ̄ mạnh hơn tính khử của ion Br ̄.

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 26: Luyện tập nhóm halogen về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa