Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học

170 người đã xem

Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học

Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học đầy đủ chi tiết thuộc Chương 2 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Vật lý lớp 10

Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 2 này
 
Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học
Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học

 

Trích trong tài liệu :

2. Khi khoaûng caùch giöõa hai chaát ñieåm taêng leân 2 laàn thì löïc haáp daãn giöõa
chuùng seõ
A. taêng 2 laàn. B. giaûm 4 laàn. C. khoâng ñoåi. D. giaûm 2 laàn.
Câu 3: Khi khối lượng của mỗi vật tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng cũng tăng lên gấp đôi
thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ thay đổi như thế nào ?
A. Giảm đi 2 lần B. Tăng lên 2 lần C. giữ nguyên như cũ D. tăng lên 4 lần
Câu 4: Cần phải tăng hay giảm khoảng cách giữa hai vật bao nhiêu để lực hút tăng 6 lần. Chọn
phương án trả lời đúng trong các phương án sau.
A. Tăng 6 lần. B. Tăng 6 lần. C. Giảm 6 lần. D. Giảm 6 lần.
Câu 5: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực ?
A. Trọng lực được xác định bởi biểu thức P= mg
B. trọng lực tác dụng lên vật thay đổi theo vị trí của vật trên trái đất
C. trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ nghịch với khối lượng của

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa