Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập tính toán Hidrocacbon thơm

94 người đã xem

Bài tập tính toán Hidrocacbon thơm

Bài tập tính toán Hidrocacbon thơm thuộc Chương 5 Hóa  lớp 11 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Hóa học lớp 11

Bài tập tính toán Hidrocacbon thơm Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 11 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
Bài tập tính toán Hidrocacbon thơm
Bài tập tính toán Hidrocacbon thơm

Trích trong tài liệu :

Ta có:

22X COX COm 11 16,8 Vn 0,25 mol , n 0,75 mol,M 44 22,4 22,4     22H H OH Om 18 n 1 molM 18  Vì khi đốt cháy X sinh ra CO2 và H2O → Hợp chất A chứa C, H và có thể có O
→ Gọi công thức phân tử của A là CxHyOzx y 2 2
tz 2y z y C H O (x )O xCO H O4 2 2y0,25 0,25.x 0,25. mol2   
 
Mà:CO2n 0,75mol 0,25.x 0,75 x 3      H O2y 2.1 n 1 mol 0,25. 1 y 8
2 0,25     → MX = 12.3 + 1.8 + 16z = 44 → z = 0 → Vậy công thức phân tử của X là C3H8
Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ khối
của X so với He là 7,5. Lập công thức phân tử của X.
Hướng dẫn giảiCO H O 2 2
4,4 1,8 n 0,1mol; n 0,1mol44 18    M 7,5.4 30; X X30,1 mol30   n ot     22H H OH Om 18 n 1 molM 18  Vì khi đốt cháy X sinh ra CO2 và H2O → 

 

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI]  Bài tập tính toán Hidrocacbon thơm về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa