Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập tính chất hóa học và điều chế halogen hợp chất

69 người đã xem

Bài tập tính chất hóa học và điều chế halogen hợp chất

Bài tập tính chất hóa học và điều chế halogen hợp chất đầy đủ chi tiết thuộc Chương 5 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập tính chất hóa học và điều chế halogen hợp chất đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
Bài tập tính chất hóa học và điều chế halogen hợp chất
Bài tập tính chất hóa học và điều chế halogen hợp chất

 

Trích trong tài liệu :

BÀI TẬP TÍNH CHẤT HÓA HỌC VÀ ĐIỀU CHẾ HALOGEN, HỢP CHẤT

Câu 1. Vì sao clo ẩm có tính tẩy trắng còn clo khô thì không?

Lời giải Cl 02 + H2O HCl+ HClO ( Axit hipo clorơ) HClO có tính tẩy trắng Câu 2. Viết 3 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính oxi hóa, 2 phương

trình phản ứng chứng tỏ clo có tính khử.

Lời giải 3 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính oxi hóa:

2Na + Cl2

-→ t 02NaCl 2Fe + 3ClH2 + Cl2 –→ as 2

-→ t 02HCl 2FeCl3 2 phương trình phản ứng chứng tỏ clo có tính khử:

Cl 02 + H2O HCl+ HClO ( Axit hipo clorơ) Tác dụng với NaOH tạo nước Javen Cl2 + 2NaOH – -→ NaCl + NaClO + H2O

Câu 3. Clo có thể tác dụng với chất nào sau đây? Viết phương trình phản ứng

xảy ra: Al (to) ; Fe (to) ; H2O ; KOH ; KBr; Au (tO) ; NaI ; dung dịch SO2 Lời giải 2Al + 3Cl2

-→ t 02AlCl3 2Fe + 3Cl2

-→ t 02FeCl3 Cl 02 + H2O HCl+ HClO Cl2 + 2KOH – -→ KCl + KClO + H2O Câu Cl4. 2 + KBr Hoàn – -→ thành KCl chuỗi + phản Br2 ứng sau:

a)MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH)2 →Clorua vôi

Lời giải MnOH2 + 2 Cl+ 2 4HCl –→ as

-→ t 02HCl

MnCl2 + Cl2+ 2H2O

2KMnO4 + 16HCl – -→ 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O Ca + Cl2 – -→ t 0CaCl2 CaCl2 + NaOH – -→ Ca(OH)2 + NaCl Cl2 + Ca(OH)2 – -→ CaOCl2 + H2O

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập tính chất hóa học và điều chế halogen hợp chất về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa