Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập Tích phân chống Casio có giải chi tiết

281 người đã xem

Bài tập Tích phân chống Casio có giải chi tiết

Bài tập Tích phân chống Casio có giải chi tiết  thuộc Chương 3 Toán  lớp 12 được biên soạn giúp bạn nắm rõ các dạng bài trong chương trình Toán học lớp 12

Bài tập Tích phân chống Casio có giải chi tiết .Đây là một chuyên đề quan trọng chiếm phần lớn điểm số trong các kì thi do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Toán lớp 12 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 3 này
 
Bài tập Tích phân chống Casio có giải chi tiết
Bài tập Tích phân chống Casio có giải chi tiết

Trích trong tài liệu :

TRƯỜNG THPT CÁT TIÊN TỔ: TOÁN – TIN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm)22/02/2017
Mã đề thi 132 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………… Lớp: …………………. BẢNG ĐÁP ÁN CÂU 1: CÂU 6: CÂU 11: CÂU 16: CÂU 21: CÂU 2: CÂU 7: CÂU 12: CÂU 17: CÂU 22: CÂU 3: CÂU 8: CÂU 13: CÂU 18: CÂU 23: CÂU 4: CÂU 9: CÂU 14: CÂU 19: CÂU 24: CÂU 5: CÂU 10: CÂU 15: CÂU 20: CÂU 25:
BUỔI 2 DẠNG 2. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ A. KIẾN THỨC CƠ BẢN: 1. Nguyên hàm Tính I = bằng cách đặt t = u(x) Đặt t = u(x) I =
2. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến.
Bước 1: Đặt t = (x) dt = Bước 2: Đổi cận: x = a t = (a) ; x = b t = (b) Bước 3: Viết tích phân đã cho theo biến mới, cận mới rồi tính tích phân tìm được . B. KỸ NĂNG CƠ BẢN + Biết cách đặt ẩn phụ + Biết biểu diễn nguyên hàm theo ẩn phụ, đổi cận đối với tích phân. + Biết sử dụng tính chất, công thức vào giải toán. C. BÀI TẬP 1. NGUYÊN HÀM Bài 1. Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
a) Đặt
=> = =
b) Đặt
=> = =
c) Đặt
=> =
d) Đặt u = 2x-1=>du = 2dx
=> =
e) ; Đặt
ò dx xuxuf ) (‘)].([
dxxudt )(‘=Þ ò ò = dt tfdxxuxuf ) ()(‘)].([
f[ (x)] ‘(x)dx b a jj ò j Þ ‘( ). dx x j Þ j
Þ
j
xdxx .12ò + 2 1 12 2 u x du xdx xdx du = + => = => =
xdxx .12ò +
3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 .. 2 2 2 3

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập Tích phân chống Casio có giải chi tiết  về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa