Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập SO2, H2S

238 người đã xem

Bài tập SO2, H2S

Bài tập SO2, H2S đầy đủ chi tiết thuộc Chương 6 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập SO2, H2S đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
Bài tập SO2, H2S
Bài tập SO2, H2S

 

Trích trong tài liệu :

SO2 ( hoặc H2S) TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM

Trường hợp : Khí SO2 tác dụng dung dịch NaOH hoặc KOH

SO2 + NaOH →NaHSO3 (1);

SO2 + 2NaOH →Na2SO3 + H2O (2)

T =

n

NaOH nSO 2 T ≤ 1 : tạo muối NaHSO3 phản ứng (1), tính theo NaOH

1 < T < 2 : tạo 2 muối NaHSO3 và Na2SO3 : phản ứng (1) và (2)

T 2 : tạo muối Na2SO3 phản ứng (2), tính theo SO2

Trường hợp : Khí H2S tác dụng dung dịch NaOH hoặc KOH

H2S + NaOH →NaHS + H2O (1);

H2S + 2NaOH →Na2S + 2H2O (2)

T =

n

NaOH nSO 2 T ≤ 1 : tạo muối NaHS phản ứng (1), tính theo H2S

1 < T < 2 : tạo 2 muối NaHSvà Na2S : phản ứng (1) và (2)

T 2 : tạo muối Na2S phản ứng (2), tính theo NaOH

Bài 1: Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lit khí SO2 (đkc) là:

250 ml B. 500 ml C. 125 ml D. 175 ml

Lời giải

Vì NaOH tối thiểu cần dùng nên chỉ xảy ra phản ứng tạo NaHSO3 ( tỉ lệ NaOH : SO2 =1:1)

NaOH + SO2 → NaHSO3

SO2 ( hoặc H2S) TÁC DỤNG DUNG DỊCH KIỀM

Trường hợp : Khí SO2 tác dụng dung dịch NaOH hoặc KOH

SO2 + NaOH →NaHSO3 (1);

SO2 + 2NaOH →Na2SO3 + H2O (2)

T =

n

NaOH nSO 2 T ≤ 1 : tạo muối NaHSO3 phản ứng (1), tính theo NaOH

1 < T < 2 : tạo 2 muối NaHSO3 và Na2SO3 : phản ứng (1) và (2)

T 2 : tạo muối Na2SO3 phản ứng (2), tính theo SO2

Trường hợp : Khí H2S tác dụng dung dịch NaOH hoặc KOH

H2S + NaOH →NaHS + H2O (1);

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập SO2, H2S về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa