Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập kim loại phản ứng với axit có tính oxi hóa

64 người đã xem

Bài tập kim loại phản ứng với axit có tính oxi hóa

Bài tập kim loại phản ứng với axit có tính oxi hóa đầy đủ chi tiết thuộc Chương 4 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập kim loại phản ứng với axit có tính oxi hóa đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 
Bài tập kim loại phản ứng với axit có tính oxi hóa
Bài tập kim loại phản ứng với axit có tính oxi hóa

 

Trích trong tài liệu :

Dạng Câu 1. 1: : Cho Kim m loại gam Cu hợp tác dụng chất với phản HNOứng 3 thì với thu HNOđược 2,24 3

lít khí NO ( đktc). Tính khối lượng của đồng? A. 19,2g B. 9,6g C. 4,8g D. 6,4g Câu 2. : Cho 10 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì thu được 4,48 lít khí NO

(đktc). Tính % về khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

39% và 61% B. 2,16% và 7,84% C. 51% và 49% D. 52,7% và 47,3% Câu 3. : Cho 3,445g Cu, Zn, Al tác dụng với HNO3 (loãng, dư) thu được 1,12 lít NO (đktc, sản phẩm

khử duy nhất) và a gam muối. Giá trị của a là

12,745 B. 11,745 C. 13,745 D. 10,745 Câu 4. : Cho 1,35gam hỗn hợp A gồm Cu, Mg, Al tác dụng với HNO3 dư được 1,12lit hỗn hợp NO và NO2 c khối lượng trung bình là 42,8. i t th tích khí đo ( đktc ). T ng khối lượng muối nitrat sinh ra là:

9,65g B. 7,28g C. 4,24g D. 5,69g Câu 5. : Cho tan hoàn toàn 58g hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 2M thu được ,15

mol NO, 0,05mol N2O và dung dịch D. C cạn dung dịch , khối lượng muối khan thu được là:

120,4 g B. 89,8 g C. 110,7 g D. 90,3 g Câu 6. : H a tan hoàn toàn 5,1g hỗn hợp Al và Mg b ng dung dịch HNO3 dư thu được 1,12 lit ( đktc)

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập về phản ứng oxi hóa khử về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa