Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập hóa trị và oxi hóa

68 người đã xem

Bài tập hóa trị và oxi hóa

Bài tập hóa trị và oxi hóa đầy đủ chi tiết  thuộc Chương 3 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập hóa trị và oxi hóa đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 3 này
 
Bài tập hóa trị và oxi hóa
Bài tập hóa trị và oxi hóa

 

Trích trong tài liệu :

Bài 1. Số oxi hóa của nitơ trong NH4+ , NO2 , và HNO3 lần lượt là:

+5, -3, +3.

-3, +3, +5

+3, -3, +5

+3, +5, -3.

Hướng dẫn giải:

Đáp án: B

Bài 2. Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe3+ , S trong SO3 , P trong PO43-lần lượt là:

0, +3, +6, +5

0, +3, +5, +6

+3, +5, 0, +6

+5, +6, +3, 0.

Chọn đáp đúng.

Bài 3. Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây:

CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

Hướng dẫn giải:

Cs = 1+ ; Cl = 1; Na = 1+ ; O = 2;

Ba = 2+ ; O = 2; Al = 3+ ; O = 2

Bài 4. Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

H2O, CH4, HCl, NH3.

Hướng dẫn giải:

CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

Hướng dẫn giải:

Cs = 1+ ; Cl = 1; Na = 1+ ; O = 2;

Ba = 2+ ; O = 2; Al = 3+ ; O = 2

Bài 4. Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

H2O, CH4, HCl, NH3.

Hướng dẫn giải:

CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

Hướng dẫn giải:

Cs = 1+ ; Cl = 1; Na = 1+ ; O = 2;

Ba = 2+ ; O = 2; Al = 3+ ; O = 2

Bài 4. Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

H2O, CH4, HCl, NH3.

Hướng dẫn giải:

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập hóa trị và oxi hóa về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa