Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập halogen có lời giải chi tiết

72 người đã xem

Bài tập halogen có lời giải chi tiết

Bài tập halogen có lời giải chi tiết đầy đủ chi tiết thuộc Chương 5 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập halogen có lời giải chi tiết đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 5 này
 
Bài tập halogen có lời giải chi tiết
Bài tập halogen có lời giải chi tiết

 

Trích trong tài liệu :

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1. Nguyên tố clo có 2 đồng vị bền Cl 3517 Cl 3717 . Nguyên tử khối trung bình của clo trong bảng tuần hoàn là 35,45. Hãy tính % các đồng vị trên.

Câu 2. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố flo, clo, brom, iot. Dựa vào cấu hình electron hãy giải thích tại sao flo luôn có số oxi hóa âm còn các nguyên tố halogen khác ngoài số oxi hóa âm còn có thể có số oxi hóa dương (+1, +3, +5, +7)? Câu 3. Cấu hình ngoài cùng của nguyên tử của một nguyên tố X là 5p5 . Tỉ số nơtron và số điện tích hạt nhân bằng 1,3962 . Số nơtron của X bằng 3,7 lần số nơtron của nguyên tử nguyên tố Y . Khi cho 4,29 gam Y tác dụng với lượng dư X thì thu được 18,26 gam sản phẩm có công thức là YX.

Hãy xác định điện tích hạt nhân Z của X và Y viết cấu hình electron của X và Y.

Câu 4. Dùng thuốc thử thích hợp để nhận biết các dung dịch sau đây:

a) BaCl2, KBr, HCl, KI, KOH b) KI, HCl, NaCl, H2SO4 c) HCl, HBr, NaCl, NaOH

d) NaF, CaCl2, KBr, Mgl2. Câu 5. Có bốn chất bột màu trắng tương ứng nhau là : NaCl, AlCl3, MgCO3, BaCO3. Chỉ được dùng nước cùng các thiết bị cần thiết (lò nung, bình điện phân v.v…) Hãy trình bày cách nhận biết từng chất trên.

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập halogen có lời giải chi tiết về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa