Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập H2SO4,H2S tác dụng dung dịch kiềm

125 người đã xem

Bài tập H2SO4,H2S tác dụng dung dịch kiềm

Bài tập H2SO4,H2S tác dụng dung dịch kiềm đầy đủ chi tiết thuộc Chương 6 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập H2SO4,H2S tác dụng dung dịch kiềm đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 6 này
 
Bài tập H2SO4,H2S tác dụng dung dịch kiềm
Bài tập H2SO4,H2S tác dụng dung dịch kiềm

 

Trích trong tài liệu :

Fe + Fe3+ + 3e NO; + 4H+ + 3e + NO + 2H2O x + x + 3x

| 0,07 +0,28 + 0,21 0,07 Cu → Cu2+ + 2e

y + y + 2y S+ 4H20 SO2 + 8H* + 6e

0,02 + 0,16 → 0,12 >> 3x + 2y +0,12 = 0,21 = 3x + 2y = 0,09

(1) Mặt khác: 56x + 64y + 32.0,02 = 2,72 = 56x + 64y = 2,08 (2) Giải hệ (1)(2) ta được: {

x = 0,02 mol

ly = 0,015mol nNo, ban đầu = 0,5 mol = n . còn = 0,5 + 0,16 – 0,28 = 0,38 mol; nó còn = 0,5 – 0,07 = 0,43 mol

3Cu + 8H+ + 2NO; + 3Cu2+ + 2NO1 + 4H20 0,1425 + 0,38

Cu + 2Fe3+ + Cu2+ + 2Fe2+

0,01 + 0,02 => mCu = 64(0,1425 +0,01) = 9,76 gam

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG KHI CHO SO, HOẶC HAS TÁC DỤNG

VỚI DUNG DỊCH KIÊM. Xét trường hợp H2S tác dụng với dung dịch NaOH.

Các phản ứng có thể xảy ra:

H2S + NaOH + NaHS + H20 (1) S hết mà NaOH còn

NaHS + NaOH → Na2S + H2O Up (1)(2) ta

Fe + Fe3+ + 3e NO; + 4H+ + 3e + NO + 2H2O x + x + 3x

| 0,07 +0,28 + 0,21 0,07 Cu → Cu2+ + 2e

y + y + 2y S+ 4H20 SO2 + 8H* + 6e

0,02 + 0,16 → 0,12 >> 3x + 2y +0,12 = 0,21 = 3x + 2y = 0,09

(1) Mặt khác: 56x + 64y + 32.0,02 = 2,72 = 56x + 64y = 2,08 (2) Giải hệ (1)(2) ta được: {

x = 0,02 mol

ly = 0,015mol nNo, ban đầu = 0,5 mol = n . còn = 0,5 + 0,16 – 0,28 = 0,38 mol; nó còn = 0,5 – 0,07 = 0,43 mol

3Cu + 8H+ + 2NO; + 3Cu2+ + 2NO1 + 4H20 0,1425 + 0,38

Cu + 2Fe3+ + Cu2+ + 2Fe2+

0,01 + 0,02 => mCu = 64(0,1425 +0,01) = 9,76 gam

DẠNG 6: BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG KHI CHO SO, HOẶC HAS TÁC DỤNG

VỚI DUNG DỊCH KIÊM. Xét trường hợp H2S tác dụng với dung dịch NaOH.

Các phản ứng có thể xảy ra:

H2S + NaOH + NaHS + H20 (1) S hết mà NaOH còn

NaHS + NaOH → Na2S + H2O Up (1)(2) ta

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập H2SO4,H2S tác dụng dung dịch kiềm về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa