Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập động lượng (p1,p2)

128 người đã xem

Bài tập động lượng (p1,p2)

Bài tập động lượng (p1,p2) đầy đủ chi tiết thuộc Chương 4 Vật lí lớp 10 được biên soạn trong chương trình Vật lý lớp 10

Bài tập động lượng (p1,p2) đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Lý lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 

 

Trích trong tài liệu :

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN
1. Động lƣợng
a) Động lượng của một vật:
Động lượng của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc
); m là khối lượng (kg); v là vận tốc (m/s)
P = P + P 1 2
P P  

 cùng độ lớn và hợp nhau một góc. Độ biến thiên động lƣợng
Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các
lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.
ΔP = P – P F.Δt 2 1Trong đó: m là khối lượng (kg); v1,v2 : vận tốc của vật (m/s);
F : ngoại lực tác tác dụng vào vật (N)
∆t: thời gian ngoại lực tác dụng vào vật (s)
 Chú ý : Muốn chuyển từ giá trị véctơ sang giá trị đại số ta dùng phương pháp hình học hoặc phương pháp
chiếu .
II. BÀI TẬP
Câu 1: Một xe tải có khối lượng 4 tấn đang chạy với vận tốc 36km/h. Nếu muốn dừng lại 5s sau khi hãm
phanh thì lực hãm bằng bao nhiêu?
ĐS: F = 8000N
Câu 2: Một quả bóng khối lượng m = 0,2kg đập vuông góc vào tường với vận tốc 10 m/s rồi bật trở ra lại
vận tốc 8m/s. Biết thời gian va chạm là 0,1s. Tính lực trung bình do bóng tác dụng lên tường.
CHUYÊN ĐỀ 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

DẠNG 1. ĐẠI CƢƠNG VỀ

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập động lượng (p1,p2) về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa