Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem : Ad Clicks : Ad người đã xem :

WEBSITE TẢI TÀI LIỆU NHIỀU NGƯỜI TIN TƯỞNG NHẤT VIỆT NAM

Bài tập chuyên đề phản ứng oxi hóa

71 người đã xem

Bài tập chuyên đề phản ứng oxi hóa

Bài tập chuyên đề phản ứng oxi hóa đầy đủ chi tiết thuộc Chương 4 Hóa học lớp 10 được biên soạn trong chương trình Hóa học lớp 10

Bài tập chuyên đề phản ứng oxi hóa đầy đủ do Tài liệu Chùa sưu tầm.Thông qua chuyên đề này sẽ giúp em đạt điểm tối đa. Tải thêm tài liệu  Hóa lớp 10 Full Lý thuyết Bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết

Tải Tài Liệu này Ở BÊN DƯỚI BÀI VIẾT
Tài Liệu Hay Khác Về Chương 4 này
 
Bài tập chuyên đề phản ứng oxi hóa
Bài tập chuyên đề phản ứng oxi hóa

 

Trích trong tài liệu :

Phân A.

loại phản ứng oxi hóa khử (1) Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử: chất khử và chất oxi hóa thuộc cùng một phân tử

KClO3 → KCl + O2 2. HNO3 → NO2 + O2 + H2O 3. NH4NO2 → N2 + H2O 4. NaNO3 → NaNO2 + O2

FeS + KNO3 → KNO2 + Fe2O3 + SO3 6. FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O 7. FeS2 + HNO3 + HCl → FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O 8. FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO +H2O 9. As2S3 +HNO3+ H2O →H3AsO4+H2SO4+NO 10. CrI3 + Cl2 + KOH→K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O 11. As2S3 + KClO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + KCl 12. Cu2S + HNO3→ Cu(NO3)2 + CuSO4 + NO + H2O 13. CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O → CuSO4 + FeSO4 + H2SO4 14. Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 → K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2 Phản ứng có số oxi hóa đại số 1. M + HNO3 → M(NO3)n + N2O + H2O 2. M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O 3. FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O 4. FexOy + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 5. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

AgNO3 → Ag + NO2 + O2 6. Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2 7. KMnO4 → K2MnO4 + O2 + MnO2

(2) Phản ứng tự oxi hóa khử: chất khử và chất oxi hóa thuộc cùng một nguyên tố

=> [BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI] Bài tập chuyên đề phản ứng oxi hóa về máy nhé các em. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình để giúp các bạn học tốt hơn.

 

 

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Tài Liệu Chùa